Pilsēta Pašvaldība Viesiem Uzņēmējdarbība
Vārda dienas:Mirdza, Žanete, Žanna
Latviski English По-русски Teksta versija Mainīt teksta izmēru
Ceturtdiena, 23. marts
4:23
Publiskie pārskati *
Publiskā pārskata uzdevums ir informēt sabiedrību par pašvaldības darbības mērķiem, sasniegtajiem rezultātiem un budžeta līdzekļu izlietojumu. Publiskais pārskats tiek sagatavots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 72.pantu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 14.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem.
Lejupielādei pieejami Jelgavas pašvaldības publiskie pārskati sākot no 2001. gada.
Integrētās vadības sistēmas dokumenti *
Kopš 2005.gada Jelgavas pilsētas domes administrācija strādā saskaņā ar Eiropas standartu EN ISO 9001:2008 (Kvalitātes pārvaldības sistēmas) un ISO 14001:2004 (Vides pārvaldības sistēmas) prasībām. Pašvaldības pakalpojumi tiek nodrošināti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un vides normatīvajiem aktiem. Pilsētas pašvaldības administrācijas sniegto pakalpojumu kvalitāte, iekšējo procesu sakārtotība, ieviestā un uzturētā integrētā vadības sistēma atbilst augstāk norādīto standartu prasībām, par ko liecina 2014.gadā 12.februārī veiktais pārsertifikācijas audits (4 sertifikācijas cikls) un piešķirtie Eiropas standartu ISO sertifikāti (ISO 9001:2009 - kvalitāte; ISO 14001:2005 - vide).
Attīstības plānošana *
Stratēģiskās plānošanas galvenais mērķis ir veicināt ilgtspējīgu reģiona ekonomiskās un sociālās vides attīstību, nodrošinot reģiona un pilsētas pilntiesīgu un aktīvu pozīciju Zemgales, Latvijas un Eiropas Savienības mērogā. Uzsverot, ka Latvijas lielākā vērtība ir tās iedzīvotāji, attīstības dokumenti paredz virzību uz konkurētspējīgu, zināšanām balstītu ekonomiku, tādā veidā nodrošinot iespējami augstāku dzīves kvalitāti un izaugsmes iespējas reģiona un pilsētas iedzīvotājiem.
Normatīvie akti *
Saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām", pilsētas dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus, paredzot arī administratīvo atbildību par to pārkāpšanu.
Šajā sadaļā iespējams aplūkot saistošos noteikumus, citus darbību reglamentējošos dokumentus un atceres un piemiņas dienas, kurās jāpaceļ Latvijas valsts karogs.
Civilās aizsardzības plāns *

Jelgavas pilsētas, Jelgavas novada un Ozolnieku novada apvienotais Civilās aizsardzības plāns (Saīsinātais variants) 
www.jelgava.lv © 2002-2017, Izstrādājis SIA DatorCentrs