Pilsēta Pašvaldība Viesiem Uzņēmējdarbība
Vārda dienas:Grieta, Strauta
Latviski English По-русски Teksta versija Mainīt teksta izmēru
Pirmdiena, 23. janvāris
14:35

Jelgavas pilsētas domes sēde - 26.janvārī.
Norises vieta un laiks: Jelgavas pilsētas domes Sēžu zāle (Lielā iela 11, 2. stāvā), pulksten 10.


Citi notikumi Jelgavas pilsētā

 

2016.gada decembris *
Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde 2016.gada 29.decembrī pulksten 10:00
Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Lēmuma teksts
1. 
Noteikumu “Par bērnu reģistrēšanu 1.klasē Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs” apstiprināšana
2. 
Uzņemamo izglītojamo skaits Jelgavas pilsētas pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu 1., 5., 6., 7. un 10.klasē 2017./2018.mācību gadā
3. 
Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2012.gada 22.marta lēmumā Nr.4/3 “Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu maksas pakalpojumu apstiprināšana”
4. 
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pilsētas bāriņtiesa” nolikuma apstiprināšana
5. 
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa Jelgavas pilsētā
6. 
Grozījums Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta servisa centrs” maksas pakalpojumos
7. 
Jelgavas pilsētas domes 2013.gada 24.oktobra lēmuma Nr.13/10 “Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Zemgales INFO” maksas pakalpojumu apstiprināšana” atzīšanas par spēku zaudējušu
8. 
Nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšana
9. 
Jelgavas pilsētas domes 2010.gada 20.maija lēmuma Nr.7/40 atzīšanu par spēku zaudējušu
10. 
Nekustamā īpašuma Lielajā ielā 20A, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana
11. 
Zemesgabalu Kameņu ielā 9A, Jelgavā, un Māras ielā 1D, Jelgavā, maiņa
12. 
Zemes nomas termiņa noteikšana zemesgabalam Pilssalas ielā 2A, Jelgavā
13. 
Zemes nomas termiņa noteikšana zemesgabalam Langervaldes ielā 3, Jelgavā
14. 
Starpgabala statusa noteikšana zemes vienībām
15. 
Jelgavas pilsētas Zemes komisijas darbības izbeigšana
16. 
Jelgavas pilsētas domes Zemes lietu komisijas nolikuma apstiprināšana
17. 
Jelgavas pilsētas domes Zemes lietu komisijas sastāva apstiprināšana
18. 
Projekta „Pilssalas infrastruktūras attīstība tūrisma un veselības aktivitāšu veicināšanai Jelgavā” iesniegšana
19. 
Nekustamā īpašuma Pērnavas ielā 24, Jelgavā, privatizācijas pabeigšana
20. 
Apbūvēta zemesgabala Bērzu ceļā 2, Jelgavā, atsavināšana
21. 
Dzīvojamās mājas Skolotāju ielā 11, Jelgavā, pārvaldīšanas tiesību nodošana dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai A.K.
22. 
Sk.E. reģistrēšana pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā
23. 
Pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšana A.P.
24. 
Kopējā dzīvokļa un sociālā dzīvokļa statusa atcelšana pašvaldības dzīvojamai telpai Lapskalna ielā 14-6, Jelgavā
2016.gada novembris *
Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde 2016.gada 24.novembrī pulksten 10:00
Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Lēmuma teksts
1. 
Projekta „Tūrisma pakalpojumu modernizācija, saglabājot kultūras un vēsturisko mantojumu Jelgavā un Vitebskā” iesniegšana
2. 
Projekta ”3 dimensijas uzņēmējdarbības prasmju attīstībā” iesniegšana
3. 
Projekta ““Sabiedrisko pakalpojumu administrēšanas modernizācija Jelgavā un Polockā” iesniegšana
4. 
Īres maksas noteikšana pašvaldības īpašumā esošajās dzīvojamās telpās
5. 
Nodibinājuma “Izglītības atbalsta fonds” valdes iecelšana
6. 
Nodibinājuma “Atbalsts kultūrai Jelgavā” valdes iecelšana
7. 
Grozījumi Jelgavas pilsētas domes Jauniešu iniciatīvu konkursa “JAUNIEŠI VAR!” nolikumā
8. 
Dzīvokļu īpašumu Puķu ielā 5-66, Jelgavā, un Krišjāņa Barona ielā 50-3, Jelgavā, maiņa
9. 
Dzīvokļu īpašumu Lielajā ielā 25-4, Jelgavā, un Krišjāņa Barona ielā 50-6, Jelgavā, maiņa
10. 
Kvalificētam speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa noteikšana pašvaldības dzīvojamām telpām
11. 
Pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšana B.L.
12. 
R.Š. reģistrēšana pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā
13. 
L.S. iesnieguma izskatīšana
14. 
R.D. iesnieguma izskatīšana
15. 
Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmumā Nr.16/4 “Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirkņu noteikšana”
16. 
Par Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja komandējumu


 
www.jelgava.lv © 2002-2017, Izstrādājis SIA DatorCentrs