Pilsēta Pašvaldība Viesiem Uzņēmējdarbība
Vārda dienas:Mirdza, Žanete, Žanna
Latviski English По-русски Teksta versija Mainīt teksta izmēru
Ceturtdiena, 23. marts
4:14
2010. gada 28. janvāra Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde
Nr.p.k. Lēmuma teksts Pielikumi
1.                     
Jelgavas pilsētas vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņa noteikšana
2.                     
Projekta „Jelgavas 4.vidusskolas piemērošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem” vienošanās izbeigšana
3.                     
Grozījums Jelgavas domes 20.03.2008. lēmumā Nr.4/5 ”Par Jelgavas domes interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju līdzekļu sadales komisijas izveidošanu”
4.                     
Instrukcijas „Valsts budžeta mērķdotāciju sadales kārtība Jelgavas pilsētas izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu, pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai” apstiprināšana
5.                     
Zemesgabala noma Meiju ceļā 31A, Jelgavā
6.                     
SIA „Rūķu māja” iesnieguma izskatīšana
7.                     
SIA „Pie Gerama” iesnieguma izskatīšana
8.                     
Atteikums izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jelgavā, Kreimeņu ielā Nr. 37
9.                     
Nekustamā īpašuma Ganību ielā 84,Jelgavā nodošana SIA „ Zemgales EKO” apsaimniekošanā
10.                 
Nekustamā īpašuma Jelgavā, Jāņa Asara ielā 3-1 dāvinājuma pieņemšana
11.                 
Nekustamā īpašuma Jelgavā, Jāņa Asara ielā 3-2 dāvinājuma pieņemšana un pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšana Lidijai Volkovai
12.                 
Sociālās dzīvojamās telpas izīrēšana Dacei Gailītei
13.                 
Vladimira Lisovska iesnieguma izskatīšana
14.                 
Pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšana Dainim Januševskim
15.                 
Sociālās dzīvojamās telpas izīrēšana Laimdotai Bredikai
16.                 
Vilmāra Klūgas reģistrēšana pašvaldības sociālo dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā
17.                 
Tatjanas Gvozdevskas iesnieguma izskatīšana
18.                 
Dzīvojamās telpas statusa piešķiršana dzīvokļa īpašumam-nedzīvojamai telpai Pētera ielā 2, Jelgavā
19.                 
Nekustamā īpašuma objekta Dambja ielā 6, Jelgavā, privatizācijas pabeigšana
20.                 
Neapbūvēta zemesgabala Rīgas ielā 15A, Jelgavā, atsavināšana
21.                 
Apbūvētu zemesgabalu Rīgas ielā 57B, Jelgavā, atsavināšanas izbeigšana
22.                 
Grozījums Jelgavas domes 2007.gada 21.jūlija lēmumā Nr.8/30 ”Par nepabūvēta zemesgabala Lapu ielā 14A privatizācijas noteikumu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”
23.                 
Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2009.gada 26.novembra lēmumā Nr.17/15 „Neapdzīvojamo telpu minimālās nomas maksas noteikšana”
24.                 
Grozījums Jelgavas domes 2008.gada 20.marta lēmumā Nr.4/33 „Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu kompensēšanas kārtību”
25.                 
Sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu noteikšana
26.                 
Atļauja savienot valsts amatpersonas amatus
27.                 
Par Jelgavas pilsētas mirušo personu īpašumā esošo dzīvokļu pārņemšanu pašvaldības īpašumā
Lēmuma projekts nav pieņemts
Domes lēmumu arhīvs *


 
www.jelgava.lv © 2002-2017, Izstrādājis SIA DatorCentrs