Pilsēta Pašvaldība Viesiem Uzņēmējdarbība
Vārda dienas:Mirdza, Žanete, Žanna
Latviski English По-русски Teksta versija Mainīt teksta izmēru
Ceturtdiena, 23. marts
4:14
Domes lēmumu arhīvs *
2012.gada 22.martā *
Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde 2012.gada 22.martā
Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Lēmuma teksts
1.  
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 22.marta saistošo noteikumu Nr.12-10 „Ēku numerācijas un ielu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Jelgavas pilsētā” apstiprināšana
2.  
Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2010.gada 28.oktobra lēmumā Nr.12/9 „Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta servisa centrs” sniegto maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana”
3.  
Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu maksas pakalpojumu apstiprināšana
4.  
Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumā Nr.18/5 „Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas izglītības pārvalde” nolikuma jaunās redakcijas apstiprināšana”
5.  
Konkursa „Par tiesībām nomāt zemesgabalu Viskaļu ielā 76,Jelgavā un būvēt uz tā rūpnieciskās ražošanas objektu” izsludināšana
6.  
Starpgabala statusa noteikšana atsevišķām zemes vienībām
7.  
Projekta iesnieguma „Patstāvības solis” iesniegšana
8.  
Projekta „Jelgavas jauniešu centra darbības nodrošināšana” iesniegums
9.  
Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumā Nr.18/4 „Jelgavas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšana”
10.  
Atteikums nodot apakšīrē daļu dzīvojamās telpas Stacijas ielā 13-79, Jelgavā
11.  
Atteikums anulēt deklarētās dzīvesvietas ziņas Rinaldam Neimanim
12.  
Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana Jūlijai Rjazanovai un Staņislavam Bernatovičam
13.  
Atteikums reģistrēt Dmitriju Rudakovu pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistros
14.  
Atteikums reģistrēt Betiju Petrauskaiti pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistros
15.  
Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras „Zemgales INFO” direktora apstiprināšana amatā
16.  
„Spodrības mēneša” un „Meža dienu” izsludināšana


 
www.jelgava.lv © 2002-2017, Izstrādājis SIA DatorCentrs