Pilsēta Pašvaldība Viesiem Uzņēmējdarbība
Vārda dienas:Mirdza, Žanete, Žanna
Latviski English По-русски Teksta versija Mainīt teksta izmēru
Ceturtdiena, 23. marts
4:22
Pašvaldības īpašuma izsoles un konkursi *
Nomas tiesību izsole nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamām telpām Jelgavā, Dobeles ielā 62 *
SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” rakstiskā izsolē izsola nomas tiesības nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamām telpām Nr. 005 (8), 9.9 m2 platībā Jelgavā, Dobeles ielā 62 (būves kadastra apzīmējums 09000040390).
Izmantošanas veids - komercdarbībai – biroja vajadzībām, pakalpojumu sniegšanai.
Izsoles nosacītā nomas maksa - 1.75 EUR/m2 (neieskaitot PVN) mēnesī
Iznomāšanas termiņš - līdz 5 gadiem
Pieteikumi jāiesniedz līdz 2017. gada 21.martam plkst. 10 Jelgavā, Pulkveža Brieža ielā 26, 2. stāvā, 15. kabinetā.
Ar izsoles nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde ” mājas lapā www.nip.lv vai Jelgavas pilsētas pašvaldības mājas lapā www.jelgava.lv , kā arī SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” , Jelgavā, Pulkveža Brieža ielā 26, 2. stāvā, 15. kabinetā, darba dienās no pulksten 9 līdz 12.
Objektu var apskatīt sazinoties ar SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” namu pārzini Aivaru Žukovski, tālr. 29339125.
Nomas tiesību izsole nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamām telpām Jelgavā, Dobeles ielā 62a *
SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” rakstiskā izsolē izsola nomas tiesības nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamām telpām Nr. 005 (9), 11.6 m2 platībā Jelgavā, Dobeles ielā 62 (būves kadastra apzīmējums 09000040390).
Izmantošanas veids - komercdarbībai – biroja vajadzībām, pakalpojumu sniegšanai.
Izsoles nosacītā nomas maksa - 1.75 EUR/m2 (neieskaitot PVN) mēnesī
Iznomāšanas termiņš - līdz 5 gadiem
Pieteikumi jāiesniedz līdz 2017. gada 21.martam plkst. 10 Jelgavā, Pulkveža Brieža ielā 26, 2. stāvā, 15. kabinetā.
Ar izsoles nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde ” mājas lapā www.nip.lv vai Jelgavas pilsētas pašvaldības mājas lapā www.jelgava.lv , kā arī SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” , Jelgavā, Pulkveža Brieža ielā 26, 2. stāvā, 15. kabinetā, darba dienās no pulksten 9 līdz 12.
Objektu var apskatīt sazinoties ar SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” namu pārzini Aivaru Žukovski, tālr. 29339125.
Apbūves tiesības piešķiršana zemes gabala daļā Kārklu ielā 6, Jelgavā *
Jelgavas pilsētas dome izsludina konkursu „Apbūves tiesības piešķiršana zemes gabala daļā Kārklu ielā 6, Jelgavā”
 
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – līdz 10.03.2016. plkst.12.00.
 
Konkursa nolikumu var saņemt un piedāvājumu iesniegt katru dienu - pirmdienās no plkst. 08:00 līdz 19:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 08:00 līdz 17:00 un piektdienās no plkst. 08:00 līdz 14:00 Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā, LV – 3001, 131.kabinetā, kontakttālrunis 63005475.

Konkursa rezultāti: konkursa Komisija ir izvērtējusi Biedrības “Futbola klubs Jelgava” iesniegto piedāvājumu un konstatējusi, ka iesniegtais piedāvājums atbilst visām konkursa nolikumā minētajām prasībām.
Komisijas lēmums: līgumu par apbūves tiesības piešķiršanu zemes gabala daļā Kārklu ielā 6, Jelgavā slēgt ar Biedrību “Futbola klubs Jelgava”.
Nomas tiesību izsole nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamām telpām Jelgavā, Dobeles ielā 62a *
SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” rakstiskā izsolē izsola nomas tiesības nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamām telpām Nr. 013, 15.7 m2 platībā Jelgavā, Dobeles ielā 62a (būves kadastra apzīmējums 09000040390).
Izmantošanas veids - noliktava
Izsoles nosacītā nomas maksa - 1.66 EUR/m2 (neieskaitot PVN) mēnesī
Iznomāšanas termiņš - līdz 5 gadiem
Pieteikumi jāiesniedz līdz 2017. gada 8.februāra plkst. 10 Jelgavā, Pulkveža Brieža ielā 26, 2. stāvā, 15. kabinetā.
Ar izsoles nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde ” mājas lapā www.nip.lv vai Jelgavas pilsētas pašvaldības mājas lapā www.jelgava.lv , kā arī SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” , Jelgavā, Pulkveža Brieža ielā 26, 2. stāvā, 15. kabinetā, darba dienās no pulksten 9 līdz 12.
Objektu var apskatīt sazinoties ar SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” namu pārzini Aivaru Žukovski, tālr. 29339125.
Nomas tiesību izsole nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamām telpām Jelgavā, Puķu ielā 20a *
SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” rakstiskā izsolē izsola nomas tiesības nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamām telpām Nr. 12(006), 16.5 m2 platībā Jelgavā, Puķu ielā 20a (būves kadastra apzīmējums 09000030327).
Izmantošanas veids - garāža.
Izsoles nosacītā nomas maksa - 1.48 EUR/m2 (neieskaitot PVN) mēnesī
Iznomāšanas termiņš - līdz 5 gadiem
Pieteikumi jāiesniedz līdz 2017. gada 8.februāra plkst. 11 Jelgavā, Pulkveža Brieža ielā 26, 2. stāvā, 15. kabinetā.
Ar izsoles nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde ” mājas lapā www.nip.lv vai Jelgavas pilsētas pašvaldības mājas lapā www.jelgava.lv , kā arī SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” , Jelgavā, Pulkveža Brieža ielā 26, 2. stāvā, 15. kabinetā, darba dienās no pulksten 9 līdz 12.
Objektu var apskatīt sazinoties ar SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” namu pārzini Aivaru Žukovski, tālr. 29339125.
Šobrīd nav izsludināta neviena pašvaldības īpašuma izsole.


 
www.jelgava.lv © 2002-2017, Izstrādājis SIA DatorCentrs