Pilsēta Pašvaldība Viesiem Uzņēmējdarbība
Vārda dienas:Mirdza, Žanete, Žanna
Latviski English По-русски Teksta versija Mainīt teksta izmēru
Ceturtdiena, 23. marts
4:22
Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana *
Pakalpojuma nosaukums Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana
Pakalpojuma turētāja nosaukums Jelgavas pilsētas domes administrācija
Pakalpojuma funkcija/uzdevums Pārbaudīt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu un anulēt gadījumos ja:
  1. deklarējot dzīvesvietu sniegtas nepatiesas ziņas;
  2. personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Pakalpojuma būtības īss apraksts Pašvaldībai ir tiesības pēc savas iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.
Pēc savas iniciatīvas vai personas iesnieguma pašvaldība veic pārbaudi un lemj par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu vai atteikumu anulēt deklarētās dzīvesvietas ziņas.
Pakalpojuma saņēmējs Fiziskas un juridiskas personas (nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona)
Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji) Nav
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
  • Pase, personas apliecība (eID)  vai cits Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments (obligāti)
    • pilnvarotai personai – notariāli apstiprināta pilnvara
    • juridiskai personai – pārstāvja pilnvarojums
  • īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (ja iesniedzējs ir īpašnieks un pašvaldības darbiniekam nav iespējams saņemt ziņas no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas) vai īres līgums (ja iesniedzējs ir īrnieks) (oriģināls)
  • pēc iesniedzēja vēlēšanās jebkurš cits dokuments, kas apliecina iesniegumā minētos faktus
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas Veidlapa: Iesniegums par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu (41.5 Kb)
Pakalpojuma saņemšanas termiņš 30 dienas
Ar pakalpojumu saņemšanu saistītie maksājumi Nav
Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumu, kuri saistīti ar termiņu) Ja lēmuma pieņemšanai nepieciešama papildinformācija, termiņu var pagarināt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā
Administratīvais process Ir
Pārsūdzības iespējas Īpašumu konversijas pārvaldes vadītājas lēmumu mēneša laikā var apstrīdēt Jelgavas pilsētas domē
Atgādinājums  
Brīdinājums  
Pakalpojuma autentifikācijas līmenis 2-apliecinātā identitāte;
3-kvalificēti apliecinātā identitāte
Dzīves situācija Dzīvesvieta, dzīvesvietas deklarēšana, deklarētās personas, izziņa par dzīvesvietu, dzīvesvietas anulēšana


Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas veidi:

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi Klātienē vai pa pastu
Pakalpojuma saņemšanas veidi Klātienē vai pa pastu
Pakalpojuma saņemšanas kanāls Klātiene vai pa pastu
Pakalpojuma sniedzējs Jelgavas pilsētas dome
Pakalpojuma sniedzēja apkalpojamā teritorija Jelgavas pilsēta
Pakalpojuma sniedzēja adrese Lielā iela 11, Jelgava, Latvija, LV-3001
Pakalpojuma sniedzēja darba laiks Pirmdienās:
8.00-19.00
Otrdiena-Ceturtdiena
8.00-17.00
Piektdiena:
8.00-14.30
Tālrunis, e-pasts, saite uzziņām Klientu apkalpošanas centrs tel.: 63005522;
e-pasts
Dzīvesvietas deklarēšanas speciālisti tel. 63005481, 63005503
Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai  
Pārsūdzības instance Jelgavas pilsētas dome


 
www.jelgava.lv © 2002-2017, Izstrādājis SIA DatorCentrs