Pilsēta Pašvaldība Viesiem Uzņēmējdarbība
Vārda dienas:Mirdza, Žanete, Žanna
Latviski English По-русски Teksta versija Mainīt teksta izmēru
Ceturtdiena, 23. marts
4:17
Adrešu piešķiršana, maiņa, likvidēšana adresācijas objektiem *
1. Pakalpojuma nosaukums Adrešu piešķiršana, maiņa, likvidēšana adresācijas objektiem
 
2. Pakalpojuma turētāja nosaukums Jelgavas pilsētas dome
3. Pakalpojuma funkcija/uzdevums Lēmuma, par adrešu piešķiršanu, maiņu, likvidēšanu adresācijas objektiem, sagatavošana un izsniegšana
4. Pakalpojuma īss apraksts Adreses piešķiršana, maiņa vai likvidēšana apbūvei paredzētām zemes vienībām, telpu grupām, ēkām un nosaukumu piešķiršana ielām un laukumiem.
5. Pakalpojuma saņēmējs Fiziskas vai juridiskas personas.
6. Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji) Nav
 
 
7. Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums,
2009.gada 3.novembra MK noteikumi Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”.
8. Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti Iesniegums, Personas pilnvaras kopija (ja iesniegumu iesniedz īpašnieka pilnvarotā persona).
9. Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas Iesniegums veidlapa Nr. 4-13 vai iesniegums brīvā formā.
10. Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās) 30
11. Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi Nav
12. Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu) Nav
13. Administratīvais process Ir
14. Pārsūdzības iespējas Jelgavas pilsētas domē
15. Atgādinājums Nav
16. Brīdinājums Nav
17. Pakalpojuma autentifikācijas līmenis 2 – apliecināta identitāte
18. Dzīves situācija Īpašuma lietas, Zemes ierīcība
19. Pakalpojuma pieprasīšanas veidi Klātienē, pa pastu, pa e-pastu
20. Pakalpojuma saņemšanas veidi Klātiene vai pa pastu
21. Pakalpojuma sniedzējs Jelgavas pilsētas domes administrācijas Būvvalde
22. Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība Jelgavas pilsētas administratīvā teritorija
23. Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija Jelgavas pilsētas administratīvā teritorija
24. Pakalpojuma sniedzēja adrese Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001
25. Pakalpojumu sniedzēja darba laiks Pirmdiena: 8.00-19.00
Otrdiena: 8.00-17.00
Trešdiena: 8.00-17.00
Ceturtdiena: 8.00-17.00
Piektdiena: 8.00- 14.30
26. Tālrunis, e-pasts
t. 63005576
t.63005522
27. Konta Nr. Nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai -


 
www.jelgava.lv © 2002-2017, Izstrādājis SIA DatorCentrs