Pilsēta Pašvaldība Viesiem Uzņēmējdarbība
Vārda dienas:Mirdza, Žanete, Žanna
Latviski English По-русски Teksta versija Mainīt teksta izmēru
Ceturtdiena, 23. marts
4:15
Zemes noma *
Pakalpojuma nosaukums Par zemes nomu
Pakalpojuma turētāja nosaukums Jelgavas pilsētas domes administrācija
Pakalpojuma funkcija/uzdevums Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu iznomāšana
Pakalpojuma būtības īss apraksts Uz personas iesnieguma pamata tiek sagatavots lēmuma projekts par zemes nomu, ko izskata zemes nomas komisijā. Pēc lēmuma pieņemšanas speciālists zemes lietu jautājumos sagatavo atteikumu vai zemes nomas līgumu vai papildus vienošanos pie noslēgtā zemes nomas līguma.
Pakalpojuma saņēmējs Fiziskas un juridiskas personas (vai to pilnvarotas personas)
Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji) Nav
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
 • Fiziskai personai:
  • iesnieguma veidlapa
  • pilnvarotai personai – notariāli apliecināta pilnvaras kopija
  • iznomājamā zemes gabala skice vai robežu plāns
  • ēku (būvju) īpašuma tiesības un/vai tiesiskā valdījuma apliecinošo dokumentu kopija
 • Juridiskai personai:
  • iesnieguma veidlapa
  • pilnvarotai personai – pilnvaras kopija
  • iznomājamā zemes gabala skice vai robežu plāns
  • ēku (būvju) īpašuma tiesības un/vai tiesiskā valdījuma apliecinošo dokumentu kopija
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas Veidlapa: Iesniegums zemes nomai (44.5 Kb)
Pakalpojuma saņemšanas termiņš 30 dienas
Ar pakalpojumu saņemšanu saistītie maksājumi Nav
Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumu, kuri saistīti ar termiņu) Ja nepieciešama papildinformācija, termiņu var pagarināt.
Administratīvais process Ir
Pārsūdzības iespējas Jelgavas pilsētas dome
Atgādinājums Zemes nomas līgumu par privatizācijai vai atsavināšanai nenodotu apbūvētu valsts vai pašvaldības zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju.
Brīdinājums Ja ēkas (būves) īpašnieks vai tiesiskais valdītājs atsakās noslēgt nomas līgumu, iznomātājam ir tiesības prasīt piespiedu nomas līguma slēgšanu, nomas maksas parāda un nokavējuma naudas piedziņu.
Pakalpojuma autentifikācijas līmenis 2-apliecinātā identitāte;
3-kvalificēti apliecinātā identitāte
Dzīves situācija Zemes noma

Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas veidi:
Pakalpojuma pieprasīšanas veidi Klātiene, pasts
Pakalpojuma saņemšanas veidi Klātiene, pasts
Pakalpojuma saņemšanas kanāls Klātiene, pa pastu
Pakalpojuma sniedzējs Jelgavas pilsētas dome
Pakalpojuma sniedzēja apkalpojamā teritorija Jelgavas pilsēta
Pakalpojuma sniedzēja adrese Lielā iela 11, Jelgava, Latvija, LV-3001
Pakalpojuma sniedzēja darba laiks Pirmdienās: 8.00-19.00
Otrdiena-Ceturtdiena: 8.00-17.00
Piektdiena: 8.00-14.30
Tālrunis, e-pasts, saite uzziņām Klientu apkalpošanas centrs tel.: 63005522; 63005537
Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai  
Pārsūdzības instance Jelgavas pilsētas dome


 
www.jelgava.lv © 2002-2017, Izstrādājis SIA DatorCentrs