Pilsēta Pašvaldība Viesiem Uzņēmējdarbība
Vārda dienas:Mirdza, Žanete, Žanna
Latviski English По-русски Teksta versija Mainīt teksta izmēru
Ceturtdiena, 23. marts
4:22
Reklāmas saskaņošana *
Pakalpojuma nosaukums Izkārtnes, reklāmas un reklāmu objektu izvietošanas atļaujas izsniegšana
Atbildīgā struktūrvienība Jelgavas pilsētas domes administrācijas Būvvalde
Pakalpojuma funkcija/uzdevums Fizisku vai juridisku personu izkārtņu,  reklāmu un reklāmas objektu izvietošanas saskaņošana Jelgavas pilsētas teritorijā.
Pakalpojuma īss apraksts  Personai, lai tā varētu publiskā vietā (arī vietā, kas vērsta pret publisku vietu) izvietot izkārtni, mobilo reklāmu, reklāmas objektu (ar piesaisti zemei vai bez tās) vai tīkla reklāmu, jāsaņem Jelgavas pilsētas domes administrācijas Būvvalde reklāmas izvietošanas atļauja.
Pakalpojuma saņēmējs Fiziska vai juridiska persona
Pakalpojuma saņēmēja apraksts Fiziskas vai juridiskas personas, vai to pilnvarotas personas.
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu
  • 2000.gada 24.janvāra Saeima likumi “Reklāmas likums”
  • 2012.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr. 732 “Kārtība kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu”.
  • 2013.gada 19.decembra Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 13-57 “Reklāmas un reklāmas objektu izvietošana publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, Jelgavas pilsētā”
  • 2005.gada 7. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 402 “Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana”
  • 2013.gada 1.janvāra Saeima likumi “Priekšvēlēšanu aģitācijas likums”
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti Iesniegums (veidlapa Nr.4-26, Nr.4-27).
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas Veidlapa 4-27: Iesniegums grafiskā dizaina maiņai
Veidlapa 4-26: Iesniegums reklāmai vai reklāmas objektam
Pakalpojuma saņemšanas termiņš 7 darbadienas
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi Maksājama pašvaldības nodeva, saskaņā ar Jelgavas pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.13-57
Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu) -
Administratīvais process Ir
Pārsūdzības iespējas Jelgavas pilsētas domē
Atgādinājums Nav
Brīdinājums Nav
Pakalpojuma autentifikācijas līmenis 2-apliecināta identitāte
Dzīves situācija Publiskie pakalpojumi.
Pakalpojuma pieprasīšanas veidi Klātienē, pa pastu, pa e-pastu
Pakalpojuma saņemšanas veidi
 
Klātiene, pa pastu, pa e-pastu
Pakalpojuma sniedzējs Jelgavas pilsētas domes administrācijas Būvvalde
 
Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība Jelgavas pilsētas administratīvā teritorija
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija Jelgavas pilsētas administratīvā teritorija
Pakalpojuma sniedzēja adrese Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001
Pakalpojumu sniedzēja darba laiks Pirmdiena: 8.00-19.00
Otrdiena: 8.00-17.00
Trešdiena: 8.00-17.00
Ceturtdiena: 8.00-17.00
Piektdiena: 8.00- 14.30
Tālrunis, e-pasts
t. 63005563
 
Konta Nr. Nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai LV96 UNLA 0008 0011 3060 1          AS „SEB banka”;
LV93 HABA 0551 0000 7652 5         AS „Swedbanka”;
LV37 PARX 0005 6975 7000 1          AS „Citadele banka”;
LV05 RIKO  0002 0130 9591 7          AS „DNB banka”;
LV93 NDEA 0000 0845 1381 4                      Nordea Bank AB Latvijas filiāle


 
www.jelgava.lv © 2002-2017, Izstrādājis SIA DatorCentrs