Pilsēta Pašvaldība Viesiem Uzņēmējdarbība
Vārda dienas:Mirdza, Žanete, Žanna
Latviski English По-русски Teksta versija Mainīt teksta izmēru
Ceturtdiena, 23. marts
4:14
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007. – 2013. gadam *
Šauļu un Jelgavas pilsētu pašvaldību sadarbība kultūras un sporta dzīves pilnveidošanā *

Projekta mērķis ir veicināt Jelgavas un Šauļu reģionu pievilcību iedzīvotāju un viesu vidū, uzlabojot un palielinot sporta un kultūras pasākumu daudzveidību, iesaistot jauniešus un citus sabiedrības locekļus no abām pašvaldībām.

Projekta budžets ir 217 331 euro (Ls 152 740,22), no tiem 111 095 euro ir Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets un 106 236 euro – Šauļu pilsētas pašvaldības budžets.
Jelgavas pilsētas pašvaldības projekta daļas budžeta finansējums 111 095 euro apmērā sadalās pa šādiem finansējuma avotiem: Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 94 430,75 euro (85 %) un Jelgavas pilsētas pašvaldības – 16 664,25 euro (15 %).

Lai sekmētu vispārējā mērķa sasniegšanu, ir izvēlēti trīs projekta apakšmērķi:
1) izveidot jaunus kopīgus sporta un kultūras pasākumus Jelgavā un Šauļos un iesaistīt tajos jaunos iedzīvotājus no abu projekta partneru teritorijām – lai sasniegtu to, projekta partneru pilsētās tiks organizēti trīs sporta pasākumi un divi kultūras pasākumi.
2) popularizēt pārrobežu pasākumus visā reģionā un veicināt to iedzīvotāju piedalīšanos tajos – tiks izplatīta informācija ar tradicionālo un digitālo mediju palīdzību, ar radio un video raidījumiem un vides reklāmām, plakātiem un brošūrām. Lai iesaistītu pēc iespējas vairāk vietējo iedzīvotāju jaunizveidotajos pārrobežu sporta pasākumos, tiks organizēts kopīgs apvidus skrējiens, kurā varēs piedalīties visi interesenti gan no Jelgavas, gan Šauļiem.
3) stiprināt materiālo bāzi, lai organizētu kopīgos pārrobežu pasākumus - lai to sasniegtu, sporta, āra un iekštelpu pasākumu aprīkojums tiks iepirkts gan Šauļos, gan Jelgavā.

Projektu īsteno Šauļu pašvaldība (Lietuva) – vadošais partneris - un Jelgavas pilsētas pašvaldība – partneris.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2010. gada 15. oktobra līdz 2012. gada 14. februārim.

Projekta aktivitāšu apraksts:
1) projekta vadība – ietver projekta īstenošanu un publicitātes pasākumu veikšanu
2) kopīgu sporta pasākumu stiprināšana
Iecerēts organizēt jauniešu sporta dienas Šauļos. Abu pilsētu jaunieši sacentīsies strītbolā, futbolā un apvidus skriešanā. Pasākuma ietvaros jauniešiem organizēs arī ekskursijas un sadraudzības vakarus. Abu pilsētu jauniešiem augustā un septembrī Jelgavā iecerēti strītbola un futbola turnīri. Lai pasākumi notiktu, tiks iegādāts sporta aprīkojums un inventārs (Jelgavai – strītbola grozi un bumbas).
3) kopīgu kultūras pasākumu stiprināšana
Aktivitāte sastāv no diviem kultūras pasākumiem. Pasākums „Otrā elpa” iecerēts trīs dienas. No katras partnerorganizācijas pasākumā piedalīsies 10 jaunieši. Pasākuma mērķis ir atrast radošus un inovatīvus utilizācijas ceļus dažādiem materiāliem, kuri parasti tiek klasificēti kā atkritumi.
2012.gada februārī tiks organizēts pasākums „Ceļo laikā”, tā mērķis – attīstīt un veicināt radošo procesu, izmantojot ledu.
Jaunie mākslinieki no Jelgavas un Šauļiem (pa 10 no katras pilsētas) strādās profesionālu mākslinieku virsvadībā.


Par šī dokumenta saturu atbild Jelgavas pilsētas dome un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

Informācija sagatavota Projektu vadības sektorā tālr. 63005477

Jauniešu sporta spēles Šauļos *

No 19. līdz 21. maijam Šauļos pārrobežu sadarbības programmas projekta ietvaros notiek Jauniešu sporta dienas. Tajās piedalās 130 Jelgavas jauniešu un aptuveni 500 dalībnieki no Lietuvas.

Jelgavas pilsētas sporta diena (10.09.2011.) *
Septembra otrajā sestdienā, 10.septembrī, Zemgales Olimpiskajā centrā,  lieli un mazi jelgavnieki, kā arī pilsētas viesi tika aicināti uz gadskārtējo pilsētas Sporta dienu. Azartiskā un interesantā pēcpusdienā ikviens atrada sev piemērotu aktivitāti.
Metālmākslas simpozijs (10.09.2011.) *
Sestdien, 10. septembrī, Jelgavā, Uzvaras parkā, notiks ikgadējā Metālapstrādes diena, kuras laikā šogad pirmo reizi apmeklētāji varēs vērot metālmākslas simpoziju „Otrā elpa”. Simpozijā no 1. līdz 10. septembrim piedalās astoņi Lietuvas un Latvijas metāla mākslinieki, kuri izgatavo lielformāta metālmākslas objektus, instalācijas un skulptūras. Darbos tiek iestrādāti mākslīgie vai dabīgie apgaismes ķermeņi, kuri ar tumsas iestāšanos iemirdzēsies muzikāli teatrālā priekšnesumā.
Ledus skulptūru radošā darbnīca *
Ledus skulptūru festivāla ieskaņās no ceturtdienas, 2.februārā, līdz sestdienai, 4.februārim, četrpadsmit mākslas studentiem no Latvijas un Jelgavas sadraudzības pilsētas Lietuvā Šauļiem, būs iespēja iepazīt ledus kā tēlniecības materiāla īpašības, specifiku un apgūt ledus tēlniecības pamatprincipus ledus skulptūru radošajā darbnīcā.


 
www.jelgava.lv © 2002-2017, Izstrādājis SIA DatorCentrs