Pilsēta Pašvaldība Viesiem Uzņēmējdarbība
Vārda dienas:Mirdza, Žanete, Žanna
Latviski English По-русски Teksta versija Mainīt teksta izmēru
Ceturtdiena, 23. marts
4:20
Jelgavas pašvaldības līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds *
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem "Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanas kārtība, kā arī kārtība, kādā aprēķina bijušā zemes īpašuma vērtību, kāda tā bija 1940.gada 21.jūlijā, un kārtība, kādā tiek piešķirta līdzvērtīga zeme bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem" pašvaldības internetā publicē un atjauno līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondam nepieciešamo zemju sarakstu.

Pēdējais Jelgavas domes lēmums "Par līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondam nepieciešamo zemju saraksta apstiprināšanu" pieņemts 2008. gada 25. septembrī.

Lietošanas  mērķu kodi un to nosaukumi
0501  Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
0502  Pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem
0601  Individuālo dzīvojamo māju apbūve
0702  Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
0801  Komercdarbības objektu apbūve
0908  Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve
1001  Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve
1202  Upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens regulēšanas un krastu nostiprināšanas būvju apbūveJelgavas pašvaldības kompensācijas zemju saraksts
N.p.k. Kadastra nr. Adrese Kompensācijas zeme (m2) Lietošanas mērķa kods Perspektīvais lietoš.mērķa kods
1
0900 008 0154
Kārklu iela 53a
1246
0601
2
0900 008 0325
Sniega iela 10
600
0601
3
0900 008 0423
Kārklu iela 53a
2516
0601
4
0900 008 0430
Sniega iela
47795
0601
0501
5
0900 008 0432
Sniega iela
12307
0601
0501
6
0900 008 0438
Būriņu ceļš
13135
0501
8
0900 008 0442
Bāra ceļš
39984
0501
9
0900 008 0443
Bāra ceļš
2615
0501
10
0900 008 0444
Bāra ceļš
29146
0501
11
0900 008 0445
Bāra ceļš
16259
0501
0601
12
0900 008 0446
Bāra ceļš
62883
0501
0601
13
0900 008 0514
Kārklu iela
2357
0601
14
0900 008 0521
Būriņu ceļš
5420
0501
15
0900 008 0557
Būriņu ceļš
12742
0501
16
0900 009 0017
Asteru iela
13356
0601
17
0900 009 0102
Kūliņu ceļš
9532
0601
18
0900 009 0108
Kūliņu ceļš
14862
0601
19
0900 009 0110
Miezītes ceļš
14604
0601
20
0900 009 0111
Miezītes ceļš
16917
0601
21
0900 009 0114
Vangaļu ceļš
21315
0601
22
0900 009 0115
Vangaļu ceļš
7709
0601
23
0900 009 0116
Vangaļu ceļš
11777
0601
24
0900 009 0170
Kūliņu ceļš
2465
0601
25
0900 009 0179
Miezītes ceļš
6593
0601
26
0900 011 0556
Vēja ceļš
2686
0601
27
0900 013 0171
Kalnciema ceļš
1863
0601
0501
28
0900 013 0172
Kalnciema ceļš
1937
0601
29
0900 014 0183
Cukura iela 8a
1160
0601
30
0900 015 0232
Emburgas iela
6338
0601
31
0900 016 0671
Staļģenes iela
2462
0501
32
0900 016 0933
Sieramuižas iela
17190
0501
0601
33
0900 016 0941
Staļģenes iela
33094
0501
34
0900 016 0949
Zemeņu iela
1837
0501
35
0900 016 1087
Sieramuižas iela
3997
0801
36
0900 016 2000
Staļģenes iela
45824
0501
37
0900 017 0109
Romas iela 19
3483
0501
38
0900 017 0333
Skuju iela
6589
0601
39
0900 017 0334
Vēsmas iela
12520
0601
40
0900 017 0336
Elejas iela
11188
0501
41
0900 017 0337
Romas iela
20586
0501
42
0900 017 0338
Romas iela
4264
0501
43
0900 017 0339
Romas iela
6703
0501
44
0900 018 0180
Tērvetes iela 101
428
0601
45
0900 018 0566
Ķeguma iela
3165
0601
46
0900 018 0568
Ķeguma iela
1524
0601
47
0900 018 0569
Loka iela
1164
0601
48
0900 018 0578
Tērvetes iela
2557
1001
49
0900 018 0638
Lietuvas šoseja
4062
0601
50
0900 018 0639
Ķeguma iela
1390
0601
51
0900 018 0640
Ķeguma iela
1172
0601
52
0900 018 0654
Ķeguma iela
2231
0601
53
0900 018 0655
Ķeguma iela
2871
0601
54
0900 019 0436
Putnu iela
3895
0601
55
0900 019 0439
Putnu iela
1819
0601
56
0900 019 0440
Putnu iela
6768
0601
57
0900 019 0441
Tērvetes iela 146A
1004
0601
58
0900 019 0454
Būriņu ceļš 1A
1115
0601
59
0900 019 0462
Svētes upei blakus (pļava)
16740
0502
60
0900 019 0463
Svētes upei blakus (pļava)
9830
0501
61
0900 019 0464
Svētes upei blakus (pļava)
10686
0501
62
0900 019 0465
Svētes upei blakus (pļava)
18075
0501
63
0900 019 0466
Svētes upei blakus (pļava)
14845
0501
64
0900 019 0469
Putnu iela
54156
0501
0601
65
0900 019 0472
Putnu iela
2050
0601
66
0900 019 0543
Būriņu ceļš
1997
0601
67
0900 021 0231
3. Līnija
15180
0601
68
0900 021 0233
3. Līnija
1034
0601
69
0900 021 0239
3. Līnija
7050
0601
70
0900 021 0241
4. Līnija
21076
0601
71
0900 021 0242
4. Līnija
15193
0601
72
0900 021 0261
2. Līnija
1646
0601
73
0900 021 0289
Arāju iela 14
1256
0601
74
0900 021 0297
3. Līnija
2210
0601
75
0900 021 0299
3. Līnija
3304
0601
76
0900 021 0531
2.Līnija
1673
0601
77
0900 022 0061
Riekstu ceļš
26840
0601
78
0900 022 0063
Ozolu ceļš
15256
0601
79
0900 022 0076
Riekstu ceļš
17978
0601
80
0900 022 0077
Ošu ceļš
11628
0601
81
0900 027 0122
Aviācijas iela 31a
1572
0601
82
0900 027 0283
Pumpura iela
1081
0702
83
0900 028 0267
Garozas iela
1550
0601
84
0900 028 0272
Jaunais ceļš
2352
0501
85
0900 028 0284
Garozas iela (dabas pamatne)
8946
0501
86
0900 028 0285
Garozas iela (dabas pamatne)
32968
0601
0501
87
0900 029 0627
Tērvetes iela
11802
0601
88
0900 029 0628
Tērvetes iela
6600
0501
89
0900 029 0632
Viskaļu iela
1272
1001
0601
90
0900 029 0633
Viskaļu iela
20015
1001
91
0900 029 0636
Viskaļu iela
23308
1001
92
0900 029 0637
Viskaļu iela
21096
1001
93
0900 029 0640
Lāču iela 69
2500
1202
0501
94
0900 029 0641
Viskaļu iela
8383
1001
0601
95
0900 029 0642
Viskaļu iela
3860
1001
0601
96
0900 029 0643
Viskaļu iela
6044
1001
0601
97
0900 029 0644
Mednieku iela 21
5206
0601
98
0900 029 0647
Viskaļu iela
8322
0601
99
0900 029 0730
Tērvetes iela
1700
0601
0501
100
0900 029 0732
Viskaļu iela
8430
1001
0601
101
0900 029 0733
Mednieku iela
7706
0601
102
0900 030 0069
Meldru ceļš 5
21287
0601
103
0900 030 0077
Meldru ceļš 8
25233
0601
104
0900 030 0131
5. Līnija
30317
0601
105
0900 030 0133
Bumbieru ceļš
23379
0601
106
0900 030 0134
Meldru ceļš
10223
0601
107
0900 030 0135
Meldru ceļš
21986
0601
108
0900 030 0215
Pambakaru ceļš
17080
0601
109
0900 032 0066
Kalnciema ceļš
41738
0601
110
0900 036 0234
Bērzu ceļš
6138
0601
111
0900 036 0237
Vecais ceļš
1898
0601
112
0900 036 0246
Pērnavas iela
1311
0801
0908
113
0900 036 0316
Strazdu iela
991
0601
114
0900 037 0172
Kārniņu ceļš
49182
0601
0501
115
0900 037 0173
Kārniņu ceļš
10456
0501
KOPĀ:
1302656


 
www.jelgava.lv © 2002-2017, Izstrādājis SIA DatorCentrs