-3.5 °C, 4.2 m/s, 90.7 %

JPD2013/42/ERAF/AK

JPD2013/42/ERAF/AK

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2013.gada 3.septembrim plkst. 14:00 Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131.kabinetā, darbdienās: pirmdienās no plkst.8:00 līdz 19:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst.8.00 līdz 14:30.

 

Piedāvājumi tiks atvērti 2013.gada 3.septembrī plkst.14:00, Jelgavas pilsētas domē konferenču zālē, Lielā ielā 11, Jelgavā, tūlīt pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

 

Kontaktpersona, kura tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par Konkursu: Komisijas sekretāre Anita Kuļša, e-pasts: anita.kulsa@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005583.

 

Iepirkuma procedūras pārtraukšanas pamatojums:
Publisko iepirkumu likuma (redakcijā, kas bija spēkā konkursa izsludināšanas dienā) 56.panta septītajā daļā noteikts, ja tikai viens pretendents atbilst visām atklātā konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu noteiktajām pretendentu atlases prasībām, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru.

Nolikums.pdf

Pielikums (5.06 mb)