-4.7 °C, 0.9 m/s, 91.6 %

JPD2015/27/MI

JPD2015/27/MI

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2015.gada 10.marta plkst. 10.00 Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131.kabinetā.
 
Kontaktpersona: Iepirkuma komisijas sekretāre Anna Rubene, e-pasts: anna.rubene@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005519, fakss 63005511.

Līgums – http://kultura.jelgava.lv/mes/iepirkumi/jelgavas-pilsetas-pi-kultura-iepirkumi/iespieddarbu-pakalpojumi-jppi-kultura-va0/index.php?cmd=1

Līgums

Lēmums.pdf