22.8 °C, 1.3 m/s, 61.4 %

JPD2017/131/MI

JPD2017/131/MI

(id.Nr.JPD2017/131/MI)
Kontaktpersona – iepirkuma komisijas sekretāre: Džesija Zeiferte
e-pasta adrese: Dzesija.Zeiferte@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005519, fakss 63005511

Līgums

LĒMUMS_1.DAĻA (204.93 kb)
LĒMUMS_2.daļa (210.12 kb)