20.4 °C, 1.5 m/s, 96.2 %

JPD2017/44/AK

JPD2017/44/AK

ID Nr.JPD2017/44/AK

Kontaktpersona – iepirkuma komisijas sekretāres:

Indra Soldāne, e-pasta adrese: indra.soldane@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005546

Dace Dimanta, e-pasta adrese: dace.dimanta@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005484, fakss 63005511.

 

 Rezultāts:

 Par konkursa uzvarētāju atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirt pretendentam – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KOMUNĀLPROJEKTS JELGAVA” (reģistrācijas Nr.43603014192).

 Piedāvātā cena (bez pievienotās vērtības nodokļa) ir 86 015,00 EUR(astoņdesmit seši tūkstoši piecpadsmit euro 00 centi).

 

Lēmums pieņemts 2017.gada 5.jūnijā.

 

Līgums

Atbildes uz jautājumiem (11.05.2017.)

ZINOJUMS (87 kb)
Nolikums (461.36 kb)
Pielikumi (417 kb)
Tehniskās specifikācijas pielikumi (16.71 mb)