22.5 °C, 3.8 m/s, 56.7 %

JPD2017/52/AK

JPD2017/52/AK

(id.Nr.JPD2017/52/AK)
Kontaktpersona, kura tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par konkursu: iepirkuma komisijas sekretāre Indra Soldāne
e-pasta adrese: indra.soldane@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005546, fakss 63005511
 
Iepirkuma procedūra 1. un 2.daļā pārtraukta, pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 230.punktu, jo konkursā iesniegtie finanšu piedāvājumi (saskaitot abās konkursa daļās zemāko piedāvāto cenu – euro 155 400,00) pārsniedz izsludinātās iepirkuma procedūras līgumcenu robežvērtību sliekšņus publiskiem piegādes un publiskiem pakalpojumu līgumiem (no euro 42 000,00 līdz 135 000,00).

Ziņojums_1.daļa (94.86 kb)
Atbildes uz jautājumiem (30 05 2017 ) (56.66 kb)
Ziņojums_2.daļa (100.12 kb)
Atbildes uz jautājumiem 23 05 2017 (31.99 kb)
Pielikumi (162.99 kb)
NOLIKUMS (521.07 kb)
Tehniskās specifikācijas pielikums (338.9 kb)