11 °C, 4.8 m/s, 91.9 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāZemgaliešiem par ES struktūrfondu informācijas pieejamību nav jāgaužas
Zemgaliešiem par ES struktūrfondu informācijas pieejamību nav jāgaužas
12/05/2008

Pieaugošais pieprasījums pēc Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu Zemgales reģionālā informācijas centra sniegtajiem pakalpojumiem liecina, ka tie ir savlaicīgi un kā projektu rakstītājiem tā ieviesējiem vajadzīgi.

www.jelgavasvestnesis.lv

 

Pieaugošais pieprasījums pēc Eiropas
Savienības (ES) struktūrfondu Zemgales reģionālā informācijas
centra sniegtajiem pakalpojumiem liecina, ka tie ir savlaicīgi un
kā projektu rakstītājiem tā ieviesējiem vajadzīgi.

 

ZPR speciālists Juris Kālis informē, ka aprīlī
vien informācijas centrs reģionā organizējis piecus seminārus par
Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumenta
projektu izstrādes un ieviešanas nosacījumiem, par publisko
iepirkumu ES struktūrfondu projektu ieviešanas gaitā, par
stipendiju grantu shēmām studentiem un izglītības iestāžu
darbiniekiem, par Eiropas Sociālā fonda atbalstu uzņēmējdarbībai,
kā arī par aktuālāko Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmā. Pavisam minētos bezmaksas seminārus apmeklēja vairāk
nekā 200 interesentu, kas ir labs rādītājs, jo projektu izstrādē
tieši iesaistīto cilvēku loks nav nemaz tik plašs. Turklāt
dalībnieku anketās un diskusijās paustās atsauksmes liecina, ka
semināru organizatoriem gandrīz visos gadījumos ir izdevies
pieaicināt kompetentus un kvalificētus lektorus.

Visvairāk dalībnieku bijis no Jelgavas
pilsētas un rajona, kā arī no Bauskas rajona, bet mazāk no
Aizkraukles un Jēkabpils rajona. Tiesa, abu attālāko rajonu
cilvēkiem semināru par Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmu vēl būs iespējams apmeklēt 13. maijā Jēkabpilī.

Bez tam interesenti, kuriem dažādu iemeslu dēļ
kādu no semināriem nav bijusi iespēja apmeklēt klātienē, ar lektoru
sagatavotajiem materiāliem var iepazīties informācijas centra mājas
lapā internetā www.esfondi.zemgale.lv sadaļā E – konsultants.
Savukārt, lai individuāli rastu atbildi uz gluži praktiskiem
jautājumiem par projekta iecerei atbilstošākā fonda izvēli,
izsludināto, vai gaidāmo konkursu nosacījumiem un pieteikuma
veidlapas aizpildīšanu, centra darbinieki gan klātienē biroja
telpās Jelgavā, Uzvaras ielā 8, gan pa E – pastu sniedz bezmaksas
konsultācijas. Aprīlī vien Zemgalē šādu iespēju ir izmantojuši
vairāk nekā 30 interesentu.

Tāpat informācijas centrs sadarbībā ar SIA «NK
Konsultāciju birojs» maijā un jūnijā reģionā piedāvā kvalificētu
speciālistu bezmaksas konsultācijas projektu izstrādē Latvijas –
Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā. Dobelē tās ir jau
notikušas, bet 27. un 29. maijā notiks arī Jelgavā un Aizkrauklē,
savukārt Bauskā un Jēkabpilī – 10. un 11. jūnijā.

Ņemot vērā, ka gada sākumā valstī organizētā ceļojošā izstāde
«Eiropas Sociālā fonda projektu parāde» no apmeklētājiem visos
reģionos guva lielu atsaucību, maijā to iecerēts parādīt vēlreiz,
tikai nu jau citās pilsētās un pagastos. Zemgalē izstāde 21. maijā
būs skatāma Aucē, 22. maijā – Jelgavā, 23. maijā – Vecumniekos, bet
26. maijā – Jēkabpilī. Izstādes laikā apmeklētāji varēs iepazīties
ar daudziem veiksmes stāstiem par jau ieviestajiem projektiem, kā
arī no Informācijas centra darbiniekiem saņemt konsultācijas par
fonda izmantošanas iespējām jaunajā programmēšanas
periodā.