15.2 °C, 2.2 m/s, 95.2 %

Atbalsts ģimenēm ar bērniem, kuri cietuši no vardarbības

Atbalsts ģimenēm ar bērniem, kuri cietuši no vardarbības

Bērniem, kuri cietuši no vardarbības, ģimenēm un bērniem krīzes situācijās sociālo un psiholoģisko palīdzību vai diennakts sociālo rehabilitāciju sniedz Institūcijā vai Sociālo pakalpojumu centrā bērniem.

 

Pakalpojumu ir tiesīgi saņemt:

  • bērni vecumā no 2 līdz 18 gadiem;
  • vardarbībā cietušas personas ar bērniem.

Lai saņemtu pakalpojumu:

  • bērns personīgi vēršas pēc palīdzības;
  • bērna vecāki vai aizbildnis vēršas pēc palīdzības;
  • lūgumu uzņemt bērnu Institūcijā var iesniegt bāriņtiesa, valsts vai pašvaldības policija, veselības aprūpes iestādes, izglītības iestādes.

Uzturēšanās laiks:

Institūcijā ir līdz trīs mēnešiem un to var pagarināt līdz sešiem mēnešiem, ja bāriņtiesa nav pieņēmusi lēmumu par bērna nodošanu aizbildnībā vai ievietošanu audžuģimenē vai Institūcijā.

 

Pakalpojumu pārtrauc, ja:

  • pabeigts sociālās rehabilitācijas kurss;
  • institūcija vai bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna atgriešanu ģimenē;
  • bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē vai nodošanu aizbildnībā;
  • bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.