11.5 °C, 4.2 m/s, 82.8 %

Atbalsts ģimenēm, kur vienās dzemdībās piedzimuši 3 vai vairāk bērni

Sākumlapa Jelgavas sociālo lietu pārvaldePašvaldības sniegtie sociālie pakalpojumiĢimenēm un bērniemAtbalsts ģimenēm, kur vienās dzemdībās piedzimuši 3 vai vairāk bērni
Atbalsts ģimenēm, kur vienās dzemdībās piedzimuši 3 vai vairāk bērni

Par pakalpojumu

  • Pakalpojumu var saņemt ne ilgāk kā līdz bērnu 10 (desmit) gadu vecumam.
  • Lai saņemtu pakalpojumu, persona iesniedz JSLP adresētu iesniegumu, papildus norādot vēlamo atbalsta ģimeni (personu) pakalpojuma saņemšanai.
  • Iesniegumam pievieno šādu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu):

✔ bērnu dzimšanas apliecības;

✔ aizbildnim – bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu.

 

  • JSLP izvērtē atbalsta ģimenes (personas) spējas un prasmes sniegt atbalsta ģimenes (personas) pakalpojumu.
  • Pakalpojumu piešķir, neizvērtējot ģimenes ienākumus.
  • JSLP sagatavo un slēdz trīspusēju līgumu (turpmāk – līgums) starp atbalsta ģimeni (personu) un pakalpojuma saņēmēju līdz 1 (vienam) gadam par pakalpojuma sniegšanu, nepieciešamības gadījumā līgumu var pagarināt.
  • Samaksa tiek veikta proporcionāli nostrādātajām stundām, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto minimālo stundas tarifa likmi par vienu stundu, bet ne vairāk kā par 40 stundām mēnesī.
  • Informācija par atbalsta ģimenes (personas) pakalpojumu: JSLP Ģimenes atbalsta nodaļas vadītāja – tālrunis: 63007526, e-pasts: soc@soc.jelgava.lv