10.3 °C, 3.9 m/s, 85.8 %

Sensorās un motorās attīstības nodarbības

Sensorās un motorās attīstības nodarbības

Par pakalpojumu

Sensorās un motorās attīstības nodarbību pakalpojuma mērķis ir veicināt emocionālo kontaktu starp vecākiem un bērnu, kā arī veicināt bērna sensoro (taustes, garšas, ožas, redzes, dzirdes) un motoro (sīko, pamatkustību) attīstību.

 

Tiesības saņemt

Ģimenei ar bērnu no 3 (trīs) līdz 16 (sešpadsmit) gadu vecumam.

 

Sensorās un motorās attīstības nodarbību pakalpojumu var saņemt, iesniedzot iesniegumu JSLP, vai ar JSLP sociālā darbinieka nosūtījumu.