16.8 °C, 2.3 m/s, 73 %

Personām ar GRT

Personām ar GRT

Jelgavas sociālo lietu pārvaldē darbojas trīs dienas centri personām ar garīga rakstura traucējumiem un personām ar psihiskās veselības traucējumiem –  „Atbalsts”, „Integra” un Harmonija” , kā arī grupu dzīvokļi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijā nav nepieciešama, bet objektīvu iemeslu dēļ viņiem dzīvot patstāvīgi nav iespējams.