10.3 °C, 3.9 m/s, 85.8 %

Dienas centrs “Integra”

Dienas centrs “Integra”

Par pakalpojumu

Pakalpojums veidots pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem no 16 gadu vecuma. Līdztekus ikdienas nodarbībām un aktivitātēm, tiek organizēti pasākumi gan dienas centrā, gan ārpus tā – tajā skaitā, muzeju, izstāžu, sabiedrisku pasākumu apmeklēšana, pastaigas pilsētā, izbraukumu ekskursijas, piedalīšanās dažādās sabiedriskās aktivitātēs, sadarbība un kopēji pasākumi ar citiem Dienas centriem.

Pakalpojums pieejams Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, un tas ir maksas pakalpojums. Skatīt ŠEIT

 

Dienas centra nodarbības:

  • veidošana, aplicēšana, zīmēšana;
  • kulinārija un galda kultūra;
  • rakstīšanas, lasīšanas un rēķināšanas prasmju treniņi;
  • pašaprūpes prasmju treniņš (higiēnas prasību ievērošana, savas darba vides sakārtošana, telpu pareiza un kvalitatīva uzkopšana)
  • sociālo prasmju treniņš (iepirkšanās prasmju apguve, prasmes patstāvīgi apmeklēt medicīnas u.c. iestādes, uzvedības kultūra);
  • mūzikas nodarbības;
  • fizioterapija.

 

Tiesības saņemt

Jelgavā dzīvojošas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kas dzīvo ģimenē, nav nodarbinātas, neapmeklē speciālās izglītības iestādes, arodapmācības un profesionālos centrus.