11.7 °C, 3.6 m/s, 83.6 %

Grupu dzīvokļi

Grupu dzīvokļi

Par pakalpojumu

Grupu dzīvokļi ir pašvaldības iestādes „Jelgavas sociālo lietu pārvalde” struktūrvienība, kas nodrošina mājokli un atbalstu sociālo problēmu risināšanā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Pakalpojums pieejams Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, un tas ir maksas pakalpojums. Skatīt ŠEIT

 

Sniedzami sociālie pakalpojumi:

  • mājoklis un atbalsts sociālo problēmu risināšanā;
  • pašaprūpes prasmju un sociālo prasmju korekcija (sociālā rehabilitācija);
  • klienta individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrādāšana un īstenošana, balstoties uz klienta iepriekš saņemto rehabilitācijas pakalpojumu programmu rezultātiem;
  • personīgā atbalsta sniegšana darba meklējumos un jaunu darba iemaņu apgūšana;
  • citi klientiem nepieciešami pakalpojumi – atbalsts, konsultācijas, informācijas sniegšana, personīgo interešu un tiesību aizstāvēšana.

 

Tiesības saņemt

Pilngadīgas personas ar I vai II grupas invaliditāti ar garīga rakstura traucējumiem, kurām atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijā nav nepieciešama, bet objektīvu iemeslu dēļ dzīvot patstāvīgi nav iespējams.