Tehniskā modelēšana

Jūsu rīcībā ir kokmateriāli! Man ir idejas! Nāc un darbosimies kopā!

Interešu izglītības skolotājs - Mārtiņš Dzerkalis

2019./2020. mācību gada pulciņu nodarbību saraksts.