Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs

Adrese: Elektrības iela 6 - 8, Jelgava, LV-3001

Tālrunis: 26383530
E-pasts: iiac@izglitiba.jelgava.lv

 

kontaktinformācija

 • Ilva Vanaga - vadītāja
  epasts ilva.vanaga@izglitiba.jelgava.lv
  tālrunis 26383530
 • Bella Bērziņa - logopēde
  epasts bella.berzina@izglitiba.jelgava.lv
  tālrunis 29905903
 • Aiga Jankevica - psiholoģe
  epasts aiga.jankevica@izglitiba.jelgava.lv
  tālrunis 26314559
 • Laura Kovaļenko - psiholoģe

  epasts laura.kovalenko@izglitiba.jelgava.lv
  tālrunis 29629773

 • Kristīne Kizāne - sekretāre
  epasts kristine.kizane@izglitiba.jelgava.lv
  tālrunis 29597551
 • Dace Lonerte - Speciālists speciālās izglītības jautājumos

Speciālistu konsultāciju grafiks

 

Vārds, uzvārds,

amats

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Ilva Vanaga

Vadītāja, psihologs

9:00-19:00

9:00-18:00

9:00-18:00

9:00-17:30

9:00-15:00

Bella Bērziņa

Logopēds

9:00-19:00

9:00-18:00

9:00-18:00

9:00-17:30

9:00-15:00

Aiga Jankevica

Psihologs

13:30-19:00

9:00-18:30

13:00-18:30

-

-

Laura Kovaļenko

Psihologs

9:00-17:30

9:00-17:30

-

9:00-13:00 

-

Kristīne Kizāne

Sekretāre

15:00-19:00

15:00-19:00

15:00-19:00

15:00-19:00

14:00-18:00

Dace Lonerte

Speciālists speciālās
izglītības jautājumos

-

-

9:00-18:30

9:00-15:30

 9:00-15:30

*pusdienas laiks 12.00 – 12.30

 

Piedāvājums

Logopēds :

- bērnu pirmsrunas un psihomotorās attīstības izvērtēšana ar Minhenes funkcionālās  attīstības diagnostikas metodi;

- pirmsskolas vecuma bērnu runas un valodas izvērtēšana;

- skolas vecuma bērnu runas un rakstu valodas izvērtēšana;

- ieteikumi runas un valodas attīstībai;

- runas un valodas novērtēšanas ziņojumu  sagatavošana pašvaldības un valsts pedagoģiski medicīniskajai komisijai.

Psihologs:

- bērnu agrīnās attīstības izvērtēšana ar  Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas metodi;

- pirmsskolas un skolas vecuma bērnu diagnostika

- bērna gatavības skolai izvērtēšana;

- konsultācijas  vecākiem un pedagogiem;  

- atzinumu sagatavošana pašvaldības un valsts pedagoģiski medicīniskajai komisijai.

Speciālists speciālās izglītības jautājumos:

  - bērnu agrīnās attīstības izvērtēšana ar  Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas metodi;

 - pirmsskolas bērnu attīstības  izvērtēšana;

 - skolas vecuma  zināšanu   izvērtēšana;                                                      

 - konsultācijas izglītības iestāžu  speciālistiem un vecākiem;

 - izpētes rezultātu izvērtēšanas dokumenta  sagatavošana pašvaldības un valsts pedagoģiski medicīniskajai komisijai.

 

Pedagoģiski medicīniskā komisija

Iesnieguma veidlapa

Izglītības iestādes informācija par izglītojamo

Sagatavošanās komisijas sēdei un tai nepieciešamā dokumentācija