Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs

Adrese: Elektrības iela 8, Jelgava, LV-3001

Tālrunis: 26383530
E-pasts: iiac@izglitiba.jelgava.lv

 

kontaktinformācija

 • Ilva Bīskapa - vadītāja
  epasts ilva.biskapa@izglitiba.jelgava.lv
  tālrunis 26383530
 • Bella Bērziņa - logopēde
  epasts bella.berzina@izglitiba.jelgava.lv
  tālrunis 29905903
 • Aiga Jankevica - psiholoģe
  epasts aiga.jankevica@izglitiba.jelgava.lv
  tālrunis 26314559
 • Veronika Šilo - psiholoģe
  epasts veronika.silo@izglitiba.jelgava.lv
  tālrunis 29908816

 • Kristīne Kizāne - sekretāre
  epasts kristine.kizane@izglitiba.jelgava.lv
  tālrunis 29597551
 • Dace Lonerte - Speciālists speciālās izglītības jautājumos
  epasts dace.lonerte@izglitiba.jelgava.lv

 

Piedāvājums

Logopēds :

- bērnu pirmsrunas un psihomotorās attīstības izvērtēšana ar Minhenes funkcionālās  attīstības diagnostikas metodi;

- pirmsskolas vecuma bērnu runas un valodas izvērtēšana;

- skolas vecuma bērnu runas un rakstu valodas izvērtēšana;

- ieteikumi runas un valodas attīstībai;

- runas un valodas novērtēšanas ziņojumu  sagatavošana pašvaldības un valsts pedagoģiski medicīniskajai komisijai.

Psihologs:

- bērnu agrīnās attīstības izvērtēšana ar  Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas metodi;

- pirmsskolas un skolas vecuma bērnu diagnostika

- bērna gatavības skolai izvērtēšana;

- konsultācijas  vecākiem un pedagogiem;  

- atzinumu sagatavošana pašvaldības un valsts pedagoģiski medicīniskajai komisijai.

Speciālists speciālās izglītības jautājumos:

  - bērnu agrīnās attīstības izvērtēšana ar  Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas metodi;

 - pirmsskolas bērnu attīstības  izvērtēšana;

 - skolas vecuma  zināšanu   izvērtēšana;                                                      

 - konsultācijas izglītības iestāžu  speciālistiem un vecākiem;

 - izpētes rezultātu izvērtēšanas dokumenta  sagatavošana pašvaldības un valsts pedagoģiski medicīniskajai komisijai.

 

Pedagoģiski medicīniskā komisija

Iesnieguma veidlapa

Izglītības iestādes informācija par izglītojamo

Sagatavošanās komisijas sēdei un tai nepieciešamā dokumentācija