Jelgavas bērnu un jauniešu centrs “Junda”

junda.jpg

Direktore Ilze Jaunzeme

E-pasts: junda@izglitiba.jelgava.lv (informācijai, jautājumiem)
Mājas lapa: www.junda.lv

 

Izglītojamo skaits
Interešu izglītības grupās 1187

 

Pasta ielā 32, Jelgavā, LV-3001
Kontakttālruņi:
Informācijai un jautājumiem: 63022298
Administrācija 63023893
Fakss 63023893
 
Skolas ielā 2, Jelgavā, LV-3001
Kontakttālruņi:
Informācijai un jautājumiem: 63023531
Administrācija: 63023539
Direktore: 63022239
Fakss 63023531
 
Nometne "Lediņi"
Lediņu ceļā 1, Jelgavā, LV - 3001
Tālr.: 63058155