Pirmsskolas izglītības iestāde "Kamolītis"

20160923_081312.jpg

Adrese: Meiju ceļā 31, Jelgavā, LV - 3007
Vadītāja: Anita Bērziņa

e-pasta adrese: kamolitis@izglitiba.jelgava.lv

Kontakttālruņi

Vadītāja: 63045540
Vadītājas vietnieks izglītības jomā: 63045540
Vadītājas vietnieks saimnieciskajā darbā: 63045297
Fakss: 63045540

Izglītojamo skaits

pirmsskolas izglītība: 210 (11 grupas)

Aktīvās izglītības programmu licences

01011111 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma
01015511 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem
01015611 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem
01011121 Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma
01015521 Speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem
01015621 Speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem

 

Pirmsskolas izglītības programmā tiek uzņemti bērni vecumā no 1.5 gadiem

 

Interešu izglītības programmas

angļu valoda 4 – 7 gadi

tautiskās dejas 3 – 7 gadi

robotika 3 - 7 gadi

ritmika 3 - 7 gadi

dambrete 6 gadi

 

2020. gada pašnovērtējums

Nolikums

 

Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai