Pirmsskolas izglītības iestāde "Kamolītis"

20160923_081312.jpg

Adrese: Meiju ceļā 31, Jelgavā, LV - 3007
Vadītāja: Anita Bērziņa

e-pasta adrese: kamolitis@izglitiba.jelgava.lv

Kontakttālruņi

Vadītāja: 63045540

Vadītājas vietnieks saimnieciskajā jautājumos: 63045297

Izglītojamo skaits

pirmsskolas izglītība: 228 (11 grupas)

Aktīvās izglītības programmu licences

01011111 Pirmsskolas izglītības programma
01015511 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem
01015611 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem

 

Pirmsskolas izglītības programmā tiek uzņemti bērni vecumā no 1.5 gadiem

 

2022. gada pašnovērtējums

Nolikums

 

Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai