Pirmsskolas izglītības iestāde "Zemenīte"

zemenite2.jpg

Adrese: R. Blaumaņa 14; Jelgavā, LV -3001
Vadītāja: Mudīte Gavrilko

e-pasta adrese: zemenite@izglitiba.jelgava.lv

Kontakttālruņi

Vadītāja: 63025506

Vadītājas vietnieki izglītības jomā, saimnieciskajā darbā: 63029156

Izglītojamo skaits

pirmsskolas izglītība: 136 (6 grupas)

Aktīvās izglītības programmu licences

01011111 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma

 

Pirmsskolas izglītības programmā tiek uzņemti bērni vecumā no 1.5 gadiem

 

Interešu izglītības programmas
Angļu valodas apmācība "Valodiņa" no 5-7 gadiem

Latviešu tautas dejas pirmsskolas vecuma bērniem no 3-7 gadiem

ROBOTIKA "Programmēšanas un robottehnikas pamati uz Lego bāzes" no 4-7 gadiem

Vizuāli plastiskā māksla "Radošā zīmēšana" no 4-7 gadiem

 

2020. gada pašnovērtējums

Nolikums