Pirmsskolas izglītības iestāde "Zemenīte"

zemenite2.jpg

Adrese: R. Blaumaņa 14; Jelgavā, LV -3001
Vadītāja: Anna Golovina

e-pasta adrese: zemenite@izglitiba.jelgava.lv

Kontakttālruņi

Vadītāja: 63025506
mob.: 26598669
Vadītājas vietnieki izglītības jomā, saimnieciskajā darbā: 63029156

Izglītojamo skaits

pirmsskolas izglītība: 133 (6 grupas)

Aktīvās izglītības programmu licences

01011111 Pirmsskolas izglītības programma

 

Pirmsskolas izglītības programmā tiek uzņemti bērni vecumā no 1.5 gadiem

  

2020. gada pašnovērtējums

Nolikums