Pirmsskolas izglītības iestāde "Zemenīte"

zemenite2.jpg

Adrese: R. Blaumaņa 14; Jelgavā, LV -3001
Vadītāja: Anna Golovina

e-pasta adrese: zemenite@izglitiba.jelgava.lv

Kontakttālruņi

Vadītāja: 63025506
mob.: 26598669
Vadītājas vietnieki izglītības jomā, saimnieciskajā darbā: 63029156

Izglītojamo skaits

pirmsskolas izglītība: 138 (6 grupas)

Aktīvās izglītības programmu licences

01011111 Pirmsskolas izglītības programma

01015611 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem

 

Pirmsskolas izglītības programmā tiek uzņemti bērni vecumā no 1.5 gadiem

  

2022. gada pašnovērtējums

Nolikums

Personas datu apstrāde