SIA "Mītavas elektra" pirmsskolas izglītības iestāde "Varavīksne"

Adrese: Vaļņu iela 6, Jelgavā, LV-3001 img_0417
Vadītāja: Jeļena Grīsle

e-pasta adrese: pii.varaviksne@gmail.com
Interneta vietne: http://pii-varaviksne.lv

Kontakttālruņi

Vadītāja: 29337554

Vadītāja vietnieks saimnieciskajā darbā: 27085544

Fakss: 63022431

 

Izglītības programmas

Pirmsskolas izglītības programma (programmas kods 01011111)

 

tiek uzņemti bērni no 1 gada un 6 mēnešu vecuma

 

2022. gada pašnovērtējums

  

SIA "Mītavas Elektra" PPII "Varavīksne"  aicina vecākus pieteikt  pirmsskolas izglītības programmas apguvei bērnus  vecumā no 1,5 līdz 6 gadiem