Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola

vmvsk.jpg

Adrese: Loka maģistrāle 29, Jelgava, LV – 3004
Direktors: Brigita Preisa

e-pasta adrese: vvsk@izglitiba.jelgava.lv
Mājas lapa: http://jvmv.lv/

Kontakttālruņi

Sekretāre: 63021897

Direktors: 63027312

Direktora vietnieki: 63029024

fakss 63021897

Izglītojamo skaits

1.-12.kl. 139

Aktīvās izglītības programmu licences

21011112 Pamatizglītības programma
21015611 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
31011013 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

Interešu izglītības programmas

Veselā miesā vesels gars 7.-12. kl.

Zinu! Varu! Daru! 7.-12. kl.

Jaunais līderis 7.-12. kl.

Mūzikas studija 7.-12. kl.