Jelgava Paula Bendrupa pamatskola aicina darbā latviešu valodas skolotāju

Jelgava Paula Bendrupa pamatskola aicina darbā LATVIEŠU VALODAS SKOLOTĀJU speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem – IP 21015711, 21015721 (izglītojamie apgūst valsts pamatizglītības standartā noteikto mācību saturu) uz nenoteiktu laiku pilnai darba likmei (1.03 slodzes jeb 31 stundas nedēļā)

 

Darba pienākumi:

  • īstenot latviešu valodas, literatūras un teātra mākslas programmas apguvi 5.-9. klašu izglītojamajiem;
  • plānot un organizēt savu darbu atbilstoši iestādes mērķiem un uzdevumiem.

Prasības:

  • izglītība atbilstoši 2018. gada 11. septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” (vēlams B programmas sertifikāts speciālajā izglītībā vismaz 72 stundu apjomā);
  • pozitīva, radoša un atbildīga attieksme pret darbu;
  • psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra.

Piedāvājums:

  • mēnešalga 990 euro par slodzi, saskaņā ar 05. 07. 2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, ietverot papildu piemaksa par darbu specifiskos apstākļos;
  • pozitīvs, atbalstošs kolektīvs.

Pieteikuma dokumenti

  • dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās pieredzes apraksts (CV);
  • izglītību apliecinoši dokumenti.

 

Pieteikumu iesniegšana