Jelgava Paula Bendrupa pamatskola aicina darbā matemātikas skolotājus

1.

 

Jelgava Paula Bendrupa pamatskola aicina darbā MATEMĀTIKAS SKOLOTĀJU darbam VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža”” uz noteiktu laiku nepilnai darba likmei (0,4 slodzes jeb 12 stundas nedēļā). Darbs katru dienu slimnīcas nodaļā no plkst. 15.00.

 

Darba pienākumi:

 • īstenot matemātikas programmas apguvi 5.-9. klašu izglītojamajiem;
 • plānot un organizēt savu darbu atbilstoši iestādes mērķiem un uzdevumiem.

Prasības:

 • izglītība atbilstoši 2018. gada 11. septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” (vēlams B programmas sertifikāts speciālajā izglītībā vismaz 72 stundu apjomā);
 • pozitīva, radoša un atbildīga attieksme pret darbu;
 • psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra.

Piedāvājums:

 • mēnešalga 1100 euro par slodzi, saskaņā ar 05. 07. 2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, papildu piemaksa par darbu specifiskos apstākļos;
 • pozitīvs, atbalstošs kolektīvs.

Pieteikuma dokumenti

 • dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās pieredzes apraksts (CV);
 • izglītību apliecinoši dokumenti.

 

Pieteikumu iesniegšana

 

tālrunis informācijai 63013333, 636023866, 63021773

 

 

2.

 

Jelgava Paula Bendrupa pamatskola aicina darbā MATEMĀTIKAS SKOLOTĀJU speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem (izglītojamie apgūst valsts pamatizglītības standartā noteikto mācību saturu) uz nenoteiktu laiku nepilnai darba likmei (0,53 slodzes jeb 16 stundas nedēļā)

Darba pienākumi:

 • īstenot matemātikas programmas apguvi 5.-9. klašu izglītojamajiem;
 • plānot un organizēt savu darbu atbilstoši iestādes mērķiem un uzdevumiem.

Prasības:

 • izglītība atbilstoši 2018. gada 11. septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” (vēlams B programmas sertifikāts speciālajā izglītībā vismaz 72 stundu apjomā);
 • pozitīva, radoša un atbildīga attieksme pret darbu;
 • psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra.

Piedāvājums:

 • mēnešalga 990 euro par slodzi, saskaņā ar 05. 07. 2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, ietverot papildu piemaksa par darbu specifiskos apstākļos;
 • pozitīvs, atbalstošs kolektīvs.

Pieteikuma dokumenti

 • dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās pieredzes apraksts (CV);
 • izglītību apliecinoši dokumenti.

 

Pieteikumu iesniegšana

 

tālrunis informācijai 63013333, 636023866, 63021773