Jelgava Paula Bendrupa pamatskola aicina darbā sociālo zinību skolotāju

Aicinām darbā sociālo zinību skolotāju speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmā izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem (izglītojamie apgūst valsts pamatizglītības standartā noteikto mācību saturu) uz noteiktu laiku nepilnai darba likmei (0,15 slodzes jeb 6 stundas nedēļā).

Darba pienākumi:

  • īstenot sociālo zinību programmas apguvi 5.-9. klašu izglītojamajiem;
  • plānot un organizēt savu darbu atbilstoši iestādes mērķiem un uzdevumiem.

Prasības:

  • izglītība atbilstoši 2018. gada 11. septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” (vēlams B programmas sertifikāts speciālajā izglītībā vismaz 72 stundu apjomā);
  • pozitīva, radoša un atbildīga attieksme pret darbu;
  • psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra.

Piedāvājums:

  • mēnešalga 830 euro, saskaņā ar 05. 07. 2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, papildu piemaksa par darbu specifiskos apstākļos;
  • pozitīvs, atbalstošs kolektīvs.

Pieteikuma dokumenti

  • dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās pieredzes apraksts (CV);
  • izglītību apliecinoši dokumenti.

 

Pieteikumu iesniegšana