Jelgavas Pārlielupes pamatskola aicina darbā skolotājus

Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde “Jelgavas Pārlielupes pamatskola” aicina darbā

 • datorikas un informātikas skolotāju;
 • dizaina un tehnoloģiju skolotāju;
 • pirmsskolas skolotāju;
 • karjeras konsultantu.

Darba pienākumi

 • īstenot izglītības programmu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Prasības pretendentiem

 • izglītība atilgstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt savu darbu;
 • labas saskarsmes un sadarbības prasmes;
 • prasme strādāt ar IT;
 • obligāts sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Piedāvājums

 • mēnešalga  no 860 euro līdz 965 euro par likmi.

Pieteikuma dokumenti

 • dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās pieredzes apraksts (CV).

Pieteikumu iesniegšana