Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde “Jelgavas Valsts ģimnāzija” aicina darbā skolotājus ar 2020./2021.m.g.

 • bioloģijas, ķīmijas skolotāju, lai  nodrošinātu mācību stundu dalīšanu grupās, 1slodze,
 • fizikas skolotāju, lai  nodrošinātu mācību stundu dalīšanu grupās, 1slodze,
 • krievu valodas skolotāju, 1 slodze,
 • latviešu valodas un literatūras skolotāju, 1 slodze.

 

Darba pienākumi

 

 • Mācību procesa plānošana un īstenošana.
 • Izglītojamā mācīšanās snieguma un izaugsmes vērtēšana.
 • Profesionālās kompetences pilnveidošana.
 • Iesaistīšanās izglītības iestādes un izglītības jomas attīstībā.

  

Prasības pretendentiem

 • Izglītība – atbilstoša MK Nr. 569 «Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību».
 • Mērķtiecība un neatlaidība darbā.
 • Teicamas saskarsmes un sadarbības spējas, vēlme sadarboties kopīgu mērķu sasniegšanai.
 • Prasme jēgpilni izmantot IKT.

 

Piedāvājums

 • slodze pēc vienošanās uz nenoteiktu laiku,
 • radošs, atsaucīgs kolektīvs,
 • mūsdienīga un moderna mācību vide,
 •  mēnešalga no 790, saskaņā ar 05. 07. 2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”

 

 

Pieteikuma dokumenti

 • dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās pieredzes apraksts (CV),
 • izglītību apliecinoši dokumenti.

 

Pieteikumu iesniegšana

- CV un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi - vgim@izglitiba.jelgava.lv