Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Kāpēcīši" aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju

Amats

Pirmsskolas izglītības skolotājs – (234201) uz noteiktu laiku (likme 0.850 – 34h)

Galvenie pienākumi:

* Nodrošināt bērncentrētu, iekļaujošu pieeju valsts pirmsskolas vadlīnijās noteiktā pirmsskolas  izglītības satura īstenošanai, atbilstoši izglītojamo vajadzībām un individuālās attīstības īpatnībām.

* Plānot un nodrošināt kvalitatīvu, izglītojamo vecumam atbilstošu, jēgpilnu mācību un audzināšanas procesu.

* Uzturēt drošu, sportisku, veselību un attīstību veicinošu, psiholoģiski labvēlīgu vidi  grupā  un izglītības iestādē.

 

Prasības pretendentiem:

*Izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “ Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.

* Prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt savu darbu un uzņemties atbildību.

* Labas komunikācijas un sadarbības prasmes.

* Prasme strādāt ar biroja tehniku un informācijas tehnoloģijām.

 

Pieteikuma dokumenti:

* Dzīves un profesionālās darba pieredzes apraksts (CV).

 

Darba alga 900 EUR par likmi (40 stundas nedēļā).

Veselības apdrošināšana pēc pārbaudes laika.

 

CV sūtīt  uz e-pastu: kapecisi@izglitiba.jelgava.lv

Tālrunis uzziņām : 63022872;26305690

 

Iesniedzot pieteikumu uz vakanto amatu, pretendents piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim – pretendentu atlases nodrošināšanai. Personas datu apstrādes pārzinis ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldība. Personas dati tiks glabāti sešus mēnešus no pieteikuma iesniegšanas brīža. Papildus informācija par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības personas datu apstrādi skatāma pašvaldības mājaslapas sadaļā “Personas datu apstrāde” paziņojumā datu subjektiem – personāla atlases procesa dalībniekiem (pretendentiem).