Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa" aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju

Pienākumi pretendentiem:

 

* nodrošināt bērncentrētu, iekļaujošu pieeju valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteiktā pirmsskolas izglītības satura īstenošanai, atbilstoši izglītojamo vajadzībām un individuālās attīstības īpatnībām;  

* plānot un nodrošināt kvalitatīvu, izglītojamo vecumam atbilstošu, jēgpilnu izglītības procesu;

*uzturēt drošu, veselību un attīstību veicinošu, psiholoģiski labvēlīgu vidi  iestādē.

 

Prasības pretendentiem: 

 

* Izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;

* prasme plānot, organizēt un kvalitatīvi veikt savus darba pienākumus;

* prasme labi strādāt ar datoru (labas Word, Excel, Outlook zināšanas).

 

Piedāvājam:
 

* Darba algu par likmi 820,00 euro;

* Interesantu un atbildīgu darbu.

 
CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt uz e – pasta adresi:  pasacina@izglitiba.jelgava.lv, informācija pa tālruni: 63027245.