Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Rotaļa” Aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotājas (amata kods : 234201)

Galvenie pienākumi:

  • Nodrošināt bērncentrētu, iekļaujošu pieeju valsts pirmsskolas vadlīnijās noteiktā pirmsskolas  izglītības satura īstenošanai, atbilstoši izglītojamo vajadzībām un individuālās attīstības īpatnībām.
  • Plānot un nodrošināt kvalitatīvu, izglītojamo vecumam atbilstošu, jēgpilnu izglītības procesu.
  • Uzturēt drošu, veselību un attīstību veicinošu, psiholoģiski labvēlīgu vidi  grupā  un izglītības iestādē.

 

Prasības pretendentiem:

  • Izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “ Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.
  • Prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt savu darbu un uzņemties atbildību.
  • Labas komunikācijas un sadarbības prasmes.
  • Prasme strādāt ar biroja tehniku un informācijas tehnoloģijām.

Pieteikuma dokumenti:

  • Dzīves un profesionālās darba pieredzes apraksts (CV).

 

Darba alga 820 EUR par likmi ( 40stundas nedēļā).

 

CV un motivētu pieteikumu sūtīt  uz e-pastu : rotala@izglitiba.jelgava.lv

Tālrunis uzziņām : 63083102