Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Lācītis” piedāvā darbu

Iestādes medicīnas māsa (profesijas kods 2221 34) uz nenoteiktu laiku.

Informācija par vakanci:

Darba likme - 0,5 (20 stundas nedēļā)

Darba alga – 867 euro par pilnu likmi (433,5 euro par 0,5 likmi) + piemaksa par darba stāžu.

Pienākumi:

• pildīt iestādes medmāsas pienākumus saskaņā ar amata aprakstu;

• organizēt, kontrolēt un atbildēt par sanitāri higiēnisko normu, profilaktisko pasākumu ievērošanu izglītības iestādē un tās teritorijā;

• veikt medicīnisko dokumentu reģistru;

• nepieciešamības gadījumā sniegt pirmo palīdzību; komplektēt pirmās palīdzības aptieciņas;

• plānot un kontrolēt darbinieku obligātās periodiskās veselības pārbaudes;

• uzraudzīt un kontrolēt ēdināšanas kvalitāti un norisi;

• popularizēt bērnu, viņu vecāku un personāla vidū veselīgu dzīvesveidu, iesaistoties iestādes mācību un audzināšanas procesā.

Prasības

• MK noteikumos noteiktā medicīniskā izglītība, reģistrācija Ārstniecības personu (māsu) reģistrā;

• prasme plānot un nodrošināt kvalitatīvu darbu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

• psiholoģiskā noturība un komunikatīvās prasmes;

• valsts valodas prasme augstākajā līmenī.

Pieteikuma dokumenti:

  • dzīves, iepriekšējā darba, profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV).

Piedāvājums:

  • darba alga   EUR par likmi (40 stundas nedēļā).
  • Piemaksa par ugunsdrošību un darba aizsardzību.

E-pasts: lacitis@izglitiba.jelgava.lv  Tālrunis uzziņām: 63028767;29339650