PII "Zemenīte" aicina darbā skolotājus

1. Pirmsskolas izglītības skolotājs

2. Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs

3. Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs 

 

1. Amats

Pirmsskolas izglītības skolotājs – (234201) uz nenoteiktu laiku (likme 0.850 – 34h)

Darba pienākumi:

* īstenot pirmsskolas izglītības programmu, nodrošinot kvalitatīvu pedagoģisko procesu, ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, attīstību, individualitāti, sagatavojot izglītojamos sekmīgai pamatizglītības apguvei;

ar prieku un degsmi radoši darboties kopā ar bērniem;

Uzturēt drošu, veselību un attīstību veicinošu, psiholoģiski labvēlīgu vidi  grupā  un izglītības iestādē.

Prasības pretendentiem:

izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “ Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;

prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi plānot un organizēt savu darbu, uzņemties atbildību;

spēja analizēt un risināt konfiktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci;

spēja cieņpilni komunicēt ar bērniem un pieaugušajiem

atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte

 

Pieteikuma dokumenti:

* Dzīves un profesionālās darba pieredzes apraksts (CV) un motivācijas vēstule

 

Darba alga 860 EUR par likmi (40 stundas nedēļā).

Dzīves aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: zemenite@izglitiba.jelgava.lv  ar norādi "Pirmsskolas izglītības skolotājs". Uzziņas pa tālruni: 63025506;26598669

 

 

2. Amats

Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs – (234203) uz nenoteiktu laiku (likme 0.650 – 26h)

Darba pienākumi:

plānot un vadīt sporta nodarbības, īstenojot pirmsskolas izglītības programmu, nodrošinot kvalitatīvu pedagoģisko procesu, ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, attīstību, individualitāti;

piedalīties pasākumu organizēšanā kopā ar grupas skolotājām;

veikt sava darba analīzi, izvirzīt un sasniegt turpmākās darbības mērķus

sadarboties ar Iestādes darbiniekiem un bērnu vecākiem;

Prasības pretendentiem:

izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;

vēlama pieredze pirmsskolā

spēj cieņpilni komunicēt ar izglītojamajiem un kolēģiem

 

Pieteikuma dokumenti:

* Dzīves un profesionālās darba pieredzes apraksts (CV) un motivācijas vēstule

 

Darba alga 860 EUR par likmi (40 stundas nedēļā).

Dzīves aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: zemenite@izglitiba.jelgava.lv  ar norādi "Pirmsskolas izglītības skolotājs". Uzziņas pa tālruni: 63025506;26598669

 

 

3. Amats

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs – (234202) uz nenoteiktu laiku (likme 0.650 – 26h)

Darba pienākumi:

plānot un vadīt mūzikas nodarbības, īstenojot pirmsskolas izglītības programmu, nodrošinot kvalitatīvu pedagoģisko procesu, ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, attīstību, individualitāti;

piedalīties svētku organizēšanā un citos pasākumos kopā ar grupas skolotājām;

veikt individuālo darbu ar izglītojamajiem, integrējot mūziku ikdienas darbā grupās;

sadarboties ar Iestādes darbiniekiem un bērnu vecākiem;

Prasības pretendentiem:

izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;

vēlama pieredze

spēj cieņpilni komunicēt ar izglītojamajiem un kolēģiem

Pieteikuma dokumenti:

* Dzīves un profesionālās darba pieredzes apraksts (CV) un motivācijas vēstule

 

Darba alga 860 EUR par likmi (40 stundas nedēļā).

Dzīves aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: zemenite@izglitiba.jelgava.lv  ar norādi "Pirmsskolas izglītības skolotājs". Uzziņas pa tālruni: 63025506;26598669