Pirmsskolas izglītības iestāde "Lācītis " aicina darbā SPORTA SKOLOTĀJU (amata kods 234203)

Galvenie pienākumi:

  Īstenot pirmsskolas izglītības programmu, nodrošinot kvalitatīvu
pedagoģisko procesu, ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli,
attīstību, individualitāti, sagatavojot izglītojamos sekmīgai pamatizglītības
apguvei.

  Veikt sava darba analīzi, izvirzīt un sasniegt turpmākās darbības mērķus.

  Sadarboties ar iestādes pedagogiem, atbalsta personālu, vadību
un izglītojamo vecākiem.

Prasības pretendentiem:

  Izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par
pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un
pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.

  Spēja pieņemt patstāvīgus lēmumus. 

Pieteikuma dokumenti:

• Dzīves apraksts (CV).

• Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Piedāvājums:

• Darba alga bruto 900 Euro par likmi ( piedāvājam -0,45 likme),

• Veselības apdrošināšana pēc pārbaudes laika.

CV un dokumentu kopijas sūtīt:  lacitis@izglitiba.jelgava.lv, vai sazināties telefoniski 29339650

Adrese: Māras ielā -2 ,Jelgavā.

Iesniedzot pieteikumu uz vakanto amatu, pretendents piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim – pretendentu atlases nodrošināšanai. Personas datu apstrādes pārzinis ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldība. Personas dati tiks glabāti sešus mēnešus no pieteikuma iesniegšanas brīža. Papildus informācija par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības personas datu apstrādi skatāma pašvaldības mājaslapas sadaļā “Personas datu apstrāde” paziņojumā datu subjektiem – personāla atlases procesa dalībniekiem (pretendentiem).