Jelgavas Centra pamatskola (skolas reģ,Nr. 2812903293) aicina darbā skolotājus

Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde “Jelgavas Centra pamatskola” aicina darbā uz pilnu slodzi: 

 • angļu valodas skolotāju 
 • matemātikas skolotāju

uz nepilno slodzi: 

 • latviešu valodas un literatūras skolotāju
 • fizikas skolotājs
 • informātikas/datorikas skolotāju
 • inženierzinības skolotāju
 • teātra māksla

Darba pienākumi:

 • īstenot izglītības programmu atbilstoši normatīvo aktu prasībām
 • iesaistīties izglītības iestādes īstenotajos projektos
 • veikt klases audzinātāja pienākumus (pēc vienošanās)

Prasības pretendentiem: 

 • izglītība atilgstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”
 • prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt savu darbu
 • labas saskarsmes un sadarbības prasmes 

Piedāvājums: 

 • pilna/nepilna slodze uz nenoteiktu laiku;
 • radošs, atsaucīgs kolektīvs;
 • labiekārtota, mūsdienīga darba vide;
 • mēnešalga  no 900 eur 
 • iespēja iesaistīties projektā “PuMPuRS”

Pieteikuma dokumenti: 

 • dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās pieredzes apraksts (CV);
 • izglītību apliecinošo dokumentu kopijas. 

Pieteikumu iesniegšana: