Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde “Jelgavas 4. vidusskola” aicina darbā skolotājus ar 2020./2021.m.g.

uz pilnu slodzi

* Matemātikas skolotājs (pamatskola) 

* Sākumskolas skolotājs

* Fizikas skolotājs  (pamatskola) 

* Mūzikas skolotājs (pamatskola) 

* Bioloģijas skolotājs ( vidusskola)

* Mājturības skolotājs zēniem (pamatskola) 

 

uz nepilnu slodzi

* Ķīmijas skolotājs (pamatskola) – 0.5 slodze

* Angļu valodas skolotājs (pamatskola) – 0.5 slodze

* Informātikas skolotājs (vidusskola) – 0.5 slodze

* Tehnoloģijas skolotājs (pamatskola) – 0.5 slodze

 

Darba pienākumi

* īstenot izglītības programmu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

* sagatavot izglītojamos olimpiādēm, konkursiem;

* iesaistīties izglītības iestādes īstenotajos projektos;

* veikt klases audzinātāja pienākumus (pēc vienošanās)

 

Prasības pretendentiem

* izglītība atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;

* prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt savu darbu;

* labas saskarsmes un sadarbības prasmes.

 

Piedāvājums

* slodze pēc vienošanās uz nenoteiktu laiku;

* radošs, atsaucīgs kolektīvs

* iespēja iesaistīties projektā “PuMPuRS”.

* mēnešalga  no 750 eur 

 

 

Pieteikuma dokumenti

* dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās pieredzes apraksts (CV);

* izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.

 

Pieteikumu iesniegšana

* Akmeņu iela 1, Jelgavā, LV-3004

* 4vsk@izglitiba.jelgava.lv

* tālrunis  uzziņām:  63029555