Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde “Jelgavas 6. vidusskola” aicina darbā skolotājus

Uz nepilnu slodzi:

* mājturības un  tehnoloģiju (zēniem) skolotāju (6 kontaktstundas)

* informātikas/datorikas skolotāju (15 kontaktstundas)

 

Darba pienākumi:

* īstenot izglītības programmu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

* mācību procesa plānošana un īstenošana;

* izglītojamā mācīšanās snieguma un izaugsmes vērtēšana;

* profesionālās kompetences pilnveidošana.

 

Prasības pretendentiem: 

* izglītība – atbilstoša MK Nr. 569 «Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību»;

* prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt savu darbu;

* labas saskarsmes un sadarbības prasmes.

 

Piedāvājums: 

* mēnešalga no 790.00 eur par likmi; 

* iespēja strādāt projektos “PuMPuRS” un “Atbalsts individuālo kompetenču attīstībā”;

* radošs, atsaucīgs kolektīvs;

* labiekārtota, mūsdienīga darba vide.

 

Pieteikuma dokumenti: 

* dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās pieredzes apraksts (CV);

* izglītību apliecinošo dokumentu kopijas. 

 

Pieteikumu iesniegšana: 

* Loka maģistrāle 29, Jelgava, LV-3004

* tālrunis  uzziņām: 63027467

* e-pasts6vsk@izglitiba.jelgava.lv