Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde “Jelgavas 6. vidusskola” aicina darbā skolotājus

vispārējās pamatizglītības matemātikas skolotāju

Darba pienākumi:

 • īstenot izglītības programmu atbilstoši normatīvo aktu prasībām
 • veikt klases audzinātāja pienākumus (pēc vienošanās)

Prasības pretendentiem: 

 • izglītība atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”
 • prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt savu darbu
 • labas saskarsmes un sadarbības prasmes 

Piedāvājums: 

 • pilna slodze uz nenoteiktu laiku,
 • mēnešalga no 790.00 eur 
 • iespēja strādāt projektos “PuMPuRS” un “Atbalsts individuālo kompetenču attīstībā”
 • radošs, atsaucīgs kolektīvs;
 • labiekārtota, mūsdienīga darba vide;

Pieteikuma dokumenti: 

 • dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās pieredzes apraksts (CV);
 • izglītību apliecinošo dokumentu kopijas. 

Pieteikumu iesniegšana: