Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde “Jelgavas pamatskola”Valdeka”-attīstības centrs” aicina darbā skolotājus

ar 2020./2021.m.g.

uz pilnu slodzi

* Speciālais pedagogs

* Angļu valodas skolotājs

 

uz nepilnu slodzi

* Bioloģijas skolotājs-0.25

Darba pienākumi

* īstenot izglītības programmu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

* iesaistīties izglītības iestādes īstenotajos projektos;

 

Prasības pretendentiem

* izglītība atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;

* prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt savu darbu;

* labas saskarsmes un sadarbības prasmes.

 

Piedāvājums

* slodze pēc vienošanās uz nenoteiktu laiku;

* radošs, atsaucīgs kolektīvs

* mēnešalga  no 750 eur 

 

 

Pieteikuma dokumenti

* dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās pieredzes apraksts (CV);

* izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.

 

Pieteikumu iesniegšana

*Institūta ielā 4, Jelgavā, LV-3004

* jpsk-acvaldeka@izglitiba.jelgava.lv

* tālrunis  uzziņām:  63023684, 29577213