Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola” aicina darbā skolotājus

 • mājturības un  tehnoloģiju (zēniem) skolotāju

Darba pienākumi

 • īstenot izglītības programmu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • sagatavot izglītojamos olimpiādēm, konkursiem;
 • iesaistīties izglītības iestādes īstenotajos projektos;
 • veikt klases audzinātāja pienākumus (pēc vienošanās).

Prasības pretendentiem

 • izglītība atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt savu darbu;
 • labas saskarsmes un sadarbības prasmes.

Piedāvājums

 • slodze pēc vienošanās uz nenoteiktu laiku;
 • radošs, atsaucīgs kolektīvs;
 • mēnešalga  no 750 euro par slodzi;
 • iespēja iesaistīties projektā “PuMPuRS”.

Pieteikuma dokumenti

 • dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās pieredzes apraksts (CV);
 • izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.

Pieteikumu iesniegšana

 • Meiju ceļā 9, Jelgavā, LV-3007
 • www.jtv.lv
 • tālrunis  uzziņām: 63045548