Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāde ”Jelgavas 4. sākumskola” aicina darbā sākumskolas skolotāju (ar 1. septembri)

1. Darba joma
Izglītība

2. Darba vietas nosaukums

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāde ”Jelgavas 4.sākumskola”

3. Amata nosaukums
Sākumskolas skolotājs

4. Amata kods saskaņā ar LR profesiju klasifikatoru

2341 01
5. Nepieciešamā izglītība
Augstākā pedagoģiskā izglītība un sākumskolas skolotāja kvalifikācija
6. Veicamie uzdevumi
Darbība saistīta ar izglītības programmu īstenošanu atbilstoši valsts izglītības standartiem vai programmām, nodrošina pozitīvu un atbalstošu saskarsmi audzēkņu zināšanu un prasmju apguvei un attieksmju veidošanai, organizē un vada mācību un audzināšanas darbību pedagoģisko mērķu sasniegšanai, analizē un vērtē audzēkņu iegūtās zināšanas un prasmes, veido audzēkņu radošo attieksmi un patstāvību izglītības procesā, sadarbojas ar audzēkņu ģimenēm/aizbildņiem, izvēlas vai izstrādā metodiskos materiālus mācību un audzināšanas procesa īstenošanai, atbild par sava darba kvalitāti.
7. Valodas zināšanas
Augstākā līmeņa 1. pakāpes valsts valodas zināšanas (C1)
8. Alga (BRUTO)
‎ no 900 euro
9. Darba apjoms
1 slodze vai vairāk , uz nenoteiktu laiku
10. Pieteikšanās
Zvanot pa tālruni 63024449 skolas direktorei vai sūtot e-pastu 4ssk@izglitiba.jelgava.lv