Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Kāpēcīši” aicina darbā pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāju (amata kods 2342 02)

Galvenie pienākumi:

  • nodrošināt bērncentrētu, iekļaujošu pieeju valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteiktā pirmsskolas izglītības satura īstenošanai, atbilstoši izglītojamo vajadzībām un individuālās attīstības īpatnībām;  
  • plānot un nodrošināt kvalitatīvu, izglītojamo vecumam atbilstošu, jēgpilnu izglītības procesu;
  • plānot un vadīt svētkus;
  • uzturēt drošu, veselību un attīstību veicinošu, psiholoģiski labvēlīgu vidi  iestādē.

Prasības pretendentiem:

  • izglītība atbilstoši 11.09.2018. MK noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
  • prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt savu darbu un uzņemties atbildību;
  • labas sadarbības prasmes.

Pieteikuma dokumenti:

  • dzīves, iepriekšējā darba, profesionālās prakses pieredzes apraksts. (CV)
  • Izglītību apliecinoši dokumentu kopijas.

Piedāvājums:

  • darba alga 820 EURO par likmi.

 

Tālrunis uzziņām: 26305690

E-pasts kapecisi@izglitiba.jelgava.lv