Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Kāpēcīši" aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju

Amats

Pirmsskolas izglītības skolotājs – (234201) uz noteiktu laiku (likme 0.850 – 34h)

Galvenie pienākumi:

* Nodrošināt bērncentrētu, iekļaujošu pieeju valsts pirmsskolas vadlīnijās noteiktā pirmsskolas  izglītības satura īstenošanai, atbilstoši izglītojamo vajadzībām un individuālās attīstības īpatnībām.

* Plānot un nodrošināt kvalitatīvu, izglītojamo vecumam atbilstošu, jēgpilnu mācību un audzināšanas procesu.

* Uzturēt drošu, sportisku, veselību un attīstību veicinošu, psiholoģiski labvēlīgu vidi  grupā  un izglītības iestādē.

 

Prasības pretendentiem:

*Izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “ Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.

* Prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt savu darbu un uzņemties atbildību.

* Labas komunikācijas un sadarbības prasmes.

* Prasme strādāt ar biroja tehniku un informācijas tehnoloģijām.

 

Pieteikuma dokumenti:

* Dzīves un profesionālās darba pieredzes apraksts (CV).

 

Darba alga 900 EUR par likmi (40 stundas nedēļā).

 

CV sūtīt  uz e-pastu: kapecisi@izglitiba.jelgava.lv

Tālrunis uzziņām : 63022872;26305690